תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק מב

א                  ויען איוב את-יהוה; ויאמר.
ב  ידעתי, כי-כול תוכל;    ולא-ייבצר ממך מזימה.
ג  מי זה, מעלים עצה--    בלי-דעת:
לכן הגדתי, ולא אבין;    נפלאות ממני, ולא אדע.
ד  שמע-נא, ואנוכי אדבר;    אשאלך, והודיעני.
ה  לשמע-אוזן שמעתיך;    ועתה, עיני ראתך.
ו  על-כן, אמאס וניחמתי--    על-עפר ואפר.

ז ויהי, אחר דיבר יהוה את-הדברים האלה--אל-איוב; ויאמר יהוה אל-אליפז התימני, חרה אפי בך ובשני ריעיך--כי לא דיברתם אליי נכונה, כעבדי איוב.  {ס}  ח ועתה קחו-לכם שבעה-פרים ושבעה אילים ולכו אל-עבדי איוב, והעליתם עולה בעדכם, ואיוב עבדי, יתפלל עליכם:  כי אם-פניו אשא, לבלתי עשות עימכם נבלה--כי לא דיברתם אליי נכונה, כעבדי איוב.  ט וילכו אליפז התימני ובלדד השוחי, צופר הנעמתי, ויעשו, כאשר דיבר אליהם יהוה; ויישא יהוה, את-פני איוב.  י ויהוה, שב את-שבות איוב, בהתפללו, בעד ריעיהו; ויוסף יהוה את-כל-אשר לאיוב, למשנה.  יא ויבואו אליו כל-אחיו וכל-אחיותיו וכל-יודעיו לפנים, ויאכלו עימו לחם בביתו, וינודו לו וינחמו אותו, על כל-הרעה אשר-הביא יהוה עליו; וייתנו-לו, איש קשיטה אחת, ואיש, נזם זהב אחד.  יב ויהוה, בירך את-אחרית איוב--מראשיתו; ויהי-לו ארבעה עשר אלף צאן, וששת אלפים גמלים, ואלף-צמד בקר, ואלף אתונות.  יג ויהי-לו שבענה בנים, ושלוש בנות.  יד ויקרא שם-האחת ימימה, ושם השנית קציעה; ושם השלישית, קרן הפוך.  טו ולא נמצא נשים יפות, כבנות איוב--בכל-הארץ; וייתן להם אביהם נחלה, בתוך אחיהם.  טז ויחי איוב אחרי-זאת, מאה וארבעים שנה; ויראה, את-בניו ואת-בני בניו--ארבעה, דורות.  יז וימת איוב, זקן ושבע ימים.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


יש לך שאלה או הערה?