תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק לו

א                  ויוסף אליהוא, ויאמר.
ב  כתר-לי זעיר, ואחווך:    כי עוד לאלוה מילים.
ג  אשא דעי, למרחוק;    ולפועלי, אתן-צדק.
ד  כי-אומנם, לא-שקר מיליי;    תמים דעות עימך.
ה  הן-אל כביר, ולא ימאס:    כביר, כוח לב.
ו  לא-יחייה רשע;    ומשפט עניים ייתן.
ז  לא-יגרע מצדיק,    עיניו:
ואת-מלכים לכיסא;    ויושיבם לנצח, ויגבהו.
ח  ואם-אסורים בזיקים;    יילכדון, בחבלי-עוני.
ט  ויגד להם פועלם;    ופשעיהם, כי יתגברו.
י  וייגל אוזנם, למוסר;    ויאמר, כי-ישובון מאוון.
יא  אם-ישמעו, ויעבודו:    יכלו ימיהם בטוב; ושניהם, בנעימים.
יב  ואם-לא ישמעו, בשלח יעבורו;    ויגוועו, בבלי-דעת.
יג  וחנפי-לב, ישימו אף;    לא ישוועו, כי אסרם.
יד  תמות בנוער נפשם;    וחיתם, בקדשים.
טו  יחלץ עני בעונייו;    וייגל בלחץ אוזנם.
טז  ואף הסיתך, מפי-צר--    רחב, לא-מוצק תחתיה;
ונחת שולחנך,    מלא דשן.
יז  ודין-רשע מלאת;    דין ומשפט יתמוכו.
יח  כי-חמה, פן-יסיתך בספק;    ורב-כופר, אל-יטך.
יט  היערוך שועך, לא בצר;    וכול, מאמצי-כוח.
כ  אל-תשאף הלילה--    לעלות עמים תחתם.
כא  הישמר, אל-תפן אל-אוון:    כי-על-זה, בחרת מעוני.
כב  הן-אל, ישגיב בכוחו;    מי כמוהו מורה.
כג  מי-פקד עליו דרכו;    ומי-אמר, פעלת עוולה.
כד  זכור, כי-תשגיא פועלו--    אשר שוררו אנשים.
כה  כל-אדם חזו-בו;    אנוש, יביט מרחוק.
כו  הן-אל שגיא, ולא נדע;    מספר שניו ולא-חקר.
כז  כי, יגרע נטפי-מים;    יזוקו מטר לאדו.
כח  אשר-ייזלו שחקים;    ירעפו, עלי אדם רב.
כט  אף אם-יבין, מפרשי-עב;    תשואות, סוכתו.
ל  הן-פרש עליו אורו;    ושורשי הים כיסה.
לא  כי-בם, ידין עמים;    ייתן-אוכל למכביר.
לב  על-כפיים כיסה-אור;    ויצו עליה במפגיע.
לג  יגיד עליו ריעו;    מקנה, אף על-עולה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


יש לך שאלה או הערה?