תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק יג

א  הן-כול, ראתה עיני;    שמעה אוזני, ותבן לה.
ב  כדעתכם, ידעתי גם-אני:    לא-נופל אנוכי מכם.
ג  אולם--אני, אל-שדיי אדבר;    והוכח אל-אל אחפץ.
ד  ואולם, אתם טופלי-שקר;    רופאי אליל כולכם.
ה  מי-ייתן, החרש תחרישון;    ותהי לכם לחכמה.
ו  שמעו-נא תוכחתי;    וריבות שפתיי הקשיבו.
ז  הלאל, תדברו עוולה;    ולו, תדברו רמייה.
ח  הפניו תישאון;    אם-לאל תריבון.
ט  הטוב, כי-יחקור אתכם;    אם-כהתל באנוש, תהתלו בו.
י  הוכח יוכיח אתכם--    אם-בסתר, פנים תישאון.
יא  הלוא שאתו, תבעת אתכם;    ופחדו, ייפול עליכם.
יב  זכרוניכם, משלי-אפר;    לגבי-חומר, גביכם.
יג  החרישו ממני, ואדברה-אני;    ויעבור עליי מה.
יד  על-מה, אשא בשרי בשיניי;    ונפשי, אשים בכפי.
טו  הן יקטלני, לו אייחל;    אך-דרכיי, אל-פניו אוכיח.
טז  גם-הוא-לי לישועה:    כי-לא לפניו, חנף יבוא.
יז  שמעו שמוע, מילתי;    ואחוותי, באוזניכם.
יח  הנה-נא, ערכתי משפט;    ידעתי, כי-אני אצדק.
יט  מי-הוא, יריב עימדי:    כי-עתה אחריש ואגווע.
כ  אך-שתיים, אל-תעש עימדי;    אז מפניך, לא איסתר.
כא  כפך, מעליי הרחק;    ואימתך, אל-תבעתני.
כב  וקרא, ואנוכי אענה;    או-אדבר, והשיבני.
כג  כמה לי, עוונות וחטאות--    פשעי וחטאתי, הודיעני.
כד  למה-פניך תסתיר;    ותחשבני לאויב לך.
כה  העלה נידף תערוץ;    ואת-קש יבש תרדוף.
כו  כי-תכתוב עליי מרורות;    ותורישני, עוונות נעוריי.
כז  ותשם בסד, רגליי--    ותשמור כל-אורחותיי;
על-שורשי רגליי,    תתחקה.
כח  והוא, כרקב יבלה;    כבגד, אכלו עש.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב