תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק ד

א                  ויען, אליפז התימני; ויאמר.
ב  הניסה דבר אליך תלאה;    ועצור במילין, מי יוכל.
ג  הנה, ייסרת רבים;    וידיים רפות תחזק.
ד  כושל, יקימון מיליך;    וברכיים כורעות תאמץ.
ה  כי עתה, תבוא אליך ותלא;    תיגע עדיך, ותיבהל.
ו  הלוא יראתך, כסלתך;    תקוותך, ותום דרכיך.
ז  זכור-נא--מי הוא נקי אבד;    ואיפה, ישרים נכחדו.
ח  כאשר ראיתי, חורשי אוון;    וזורעי עמל יקצרוהו.
ט  מנשמת אלוה יאבדו;    ומרוח אפו יכלו.
י  שאגת אריה, וקול שחל;    ושיני כפירים ניתעו.
יא  ליש, אובד מבלי-טרף;    ובני לביא, יתפרדו.
יב  ואליי, דבר יגונב;    ותיקח אוזני, שמץ מנהו.
יג  בשעיפים, מחזיונות לילה;    בנפול תרדמה, על-אנשים.
יד  פחד קראני, ורעדה;    ורוב עצמותיי הפחיד.
טו  ורוח, על-פניי יחלוף;    תסמר, שערת בשרי.
טז  יעמוד, ולא-אכיר מראהו--    תמונה, לנגד עיניי;
דממה וקול    אשמע.
יז  האנוש, מאלוה יצדק;    אם מעושהו, יטהר-גבר.
יח  הן בעבדיו, לא יאמין;    ובמלאכיו, ישים תוהלה.
יט  אף, שוכני בתי-חומר--אשר-בעפר יסודם:    ידכאום, לפני-עש.
כ  מבוקר לערב יוכתו;    מבלי משים, לנצח יאבדו.
כא  הלוא-ניסע יתרם בם;    ימותו, ולא בחכמה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


יש לך שאלה או הערה?