תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק לג

א בן-שתים עשרה שנה, מנשה במולכו; וחמישים וחמש שנה, מלך בירושלים.  ב ויעש הרע, בעיני יהוה:  כתועבות, הגויים, אשר הוריש יהוה, מפני בני ישראל.  ג וישב, וייבן את-הבמות, אשר ניתץ, יחזקייהו אביו; ויקם מזבחות לבעלים, ויעש אשרות, וישתחו לכל-צבא השמיים, ויעבוד אותם.  ד ובנה מזבחות, בבית יהוה, אשר אמר יהוה, בירושלים יהיה-שמי לעולם.  ה וייבן מזבחות, לכל-צבא השמיים, בשתי, חצרות בית-יהוה.  ו והוא העביר את-בניו באש, בגיא בן-הינום, ועונן וניחש וכישף, ועשה אוב ויידעוני:  הרבה, לעשות הרע בעיני יהוה--להכעיסו.  ז וישם, את-פסל הסמל אשר עשה--בבית האלוהים, אשר אמר אלוהים אל-דויד ואל-שלמה בנו, בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכול שבטי ישראל, אשים את-שמי לעילום.  ח ולא אוסיף, להסיר את-רגל ישראל, מעל האדמה, אשר העמדתי לאבותיכם:  רק אם-ישמרו לעשות, את כל-אשר ציוויתים, לכל-התורה והחוקים והמשפטים, ביד-משה.  ט ויתע מנשה, את-יהודה ויושבי ירושלים:  לעשות רע--מן-הגויים, אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל.  {פ}

י וידבר יהוה אל-מנשה ואל-עמו, ולא הקשיבו.  יא ויבא יהוה עליהם, את-שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את-מנשה, בחוחים; ויאסרוהו, בנחושתיים, ויוליכוהו, בבלה.  יב וכהצר לו--חילה, את-פני יהוה אלוהיו; וייכנע מאוד, מלפני אלוהי אבותיו.  יג ויתפלל אליו, וייעתר לו וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים, למלכותו; ויידע מנשה, כי יהוה הוא האלוהים.  יד ואחרי-כן בנה חומה חיצונה לעיר-דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים, וסבב לעופל, ויגביההא, מאוד; וישם שרי-חיל בכל-הערים הבצורות, ביהודה.  טו ויסר את-אלוהי הנכר ואת-הסמל, מבית יהוה, וכל-המזבחות אשר בנה בהר בית-יהוה, ובירושלים; וישלך, חוצה לעיר.  טז וייבן, את-מזבח יהוה, ויזבח עליו, זבחי שלמים ותודה; ויאמר, ליהודה, לעבוד, את-יהוה אלוהי ישראל.  יז אבל עוד העם, זובחים בבמות:  רק, ליהוה אלוהיהם.  יח ויתר דברי מנשה, ותפילתו אל-אלוהיו, ודברי החוזים, המדברים אליו בשם יהוה אלוהי ישראל--הנם, על-דברי מלכי ישראל.  יט ותפילתו והיעתר-לו, וכל-חטאתו ומעלו, והמקומות אשר בנה בהם במות והעמיד האשרים והפסילים, לפני היכנעו--הנם כתובים, על דברי חוזיי.  כ וישכב מנשה עם-אבותיו, ויקברוהו ביתו; וימלוך אמון בנו, תחתיו.  {פ}

כא בן-עשרים ושתיים שנה, אמון במולכו; ושתיים שנים, מלך בירושלים.  כב ויעש הרע בעיני יהוה, כאשר עשה מנשה אביו; ולכל-הפסילים, אשר עשה מנשה אביו--זיבח אמון, ויעבדם.  כג ולא נכנע מלפני יהוה, כהיכנע מנשה אביו:  כי הוא אמון, הרבה אשמה.  כד ויקשרו עליו עבדיו, וימיתוהו בביתו.  כה ויכו, עם-הארץ, את כל-הקושרים, על-המלך אמון; וימליכו עם-הארץ את-יאשייהו בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?