תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק כג

א ובשנה השביעית התחזק יהוידע, וייקח את-שרי המאות לעזריהו בן-ירוחם ולישמעאל בן-יהוחנן ולעזריהו בן-עובד ואת-מעשיהו בן-עדיהו ואת-אלישפט בן-זכרי--עימו בברית.  ב ויסובו, ביהודה, ויקבצו את-הלויים מכל-ערי יהודה, וראשי האבות לישראל; ויבואו, אל-ירושלים.  ג ויכרות כל-הקהל ברית בבית האלוהים, עם-המלך; ויאמר להם, הנה בן-המלך ימלוך, כאשר דיבר יהוה, על-בני דויד.  ד זה הדבר, אשר תעשו:  השלישית מכם באי השבת, לכוהנים וללויים, לשוערי, הסיפים.  ה והשלישית בבית המלך, והשלישית בשער היסוד; וכל-העם--בחצרות, בית יהוה.  ו ואל-יבוא בית-יהוה, כי אם-הכוהנים והמשרתים ללויים--המה יבואו, כי-קודש המה; וכל-העם--ישמרו, משמרת יהוה.  ז והקיפו הלויים את-המלך סביב, איש וכליו בידו, והבא אל-הבית, יומת; והיו את-המלך, בבואו ובצאתו.  ח ויעשו הלויים וכל-יהודה, ככול אשר-ציווה יהוידע הכוהן, ויקחו איש את-אנשיו, באי השבת עם יוצאי השבת:  כי לא פטר יהוידע הכוהן, את-המחלקות.  ט וייתן יהוידע הכוהן לשרי המאות, את-החניתים ואת-המגינות ואת-השלטים, אשר, למלך דויד--אשר, בית האלוהים.  י ויעמד את-כל-העם ואיש שלחו בידו, מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית, למזבח, ולבית--על-המלך, סביב.  יא ויוציאו את-בן-המלך, וייתנו עליו את-הנזר ואת-העדות, וימליכו, אותו; וימשחוהו יהוידע ובניו, ויאמרו יחי המלך.  {ס}  יב ותשמע עתליהו, את-קול העם הרצים, והמהללים, את-המלך; ותבוא אל-העם, בית יהוה.  יג ותרא והנה המלך עומד על-עמודו במבוא, והשרים והחצוצרות על-המלך, וכל-עם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות, והמשוררים בכלי השיר ומודיעים להלל; ותקרע עתליהו את-בגדיה, ותאמר קשר קשר.  {ס}  יד ויוצא יהוידע הכוהן את-שרי המאות פקודי החיל, ויאמר אליהם הוציאוה אל-מבית השדרות, והבא אחריה, יומת בחרב:  כי אמר הכוהן, לא תמיתוה בית יהוה.  טו וישימו לה ידיים, ותבוא אל-מבוא שער-הסוסים בית המלך; וימיתוה, שם.  {פ}

טז ויכרות יהוידע, ברית--בינו, ובין כל-העם ובין המלך:  להיות לעם, ליהוה.  יז ויבואו כל-העם בית-הבעל וייתצוהו, ואת-מזבחותיו ואת-צלמיו שיברו; ואת, מתן כוהן הבעל, הרגו, לפני המזבחות.  יח וישם יהוידע פקודות בית יהוה, ביד הכוהנים הלויים אשר חלק דויד על-בית יהוה, להעלות עולות יהוה ככתוב בתורת משה, בשמחה ובשיר--על, ידי דויד.  יט ויעמד, השוערים, על-שערי, בית יהוה; ולא-יבוא טמא, לכל-דבר.  כ וייקח את-שרי המאות ואת-האדירים ואת-המושלים בעם ואת כל-עם הארץ, ויורד את-המלך מבית יהוה, ויבואו בתוך-שער העליון, בית המלך; ויושיבו, את-המלך, על, כיסא הממלכה.  כא וישמחו כל-עם-הארץ, והעיר שקטה; ואת-עתליהו, המיתו בחרב.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?