תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק יז

א וימלוך יהושפט בנו, תחתיו; ויתחזק, על-ישראל.  ב וייתן-חיל--בכל-ערי יהודה, הבצורות; וייתן נציבים, בארץ יהודה, ובערי אפריים, אשר לכד אסא אביו.  ג ויהי יהוה, עם-יהושפט:  כי הלך, בדרכי דויד אביו הראשונים, ולא דרש, לבעלים.  ד כי לאלוהי אביו, דרש, ובמצוותיו, הלך; ולא, כמעשה ישראל.  ה ויכן יהוה את-הממלכה בידו, וייתנו כל-יהודה מנחה ליהושפט; ויהי-לו עושר-וכבוד, לרוב.  ו ויגבה ליבו, בדרכי יהוה; ועוד, הסיר את-הבמות ואת-האשרים--מיהודה.  {פ}

ז ובשנת שלוש למולכו, שלח לשריו לבן-חיל ולעובדיה ולזכריה, ולנתנאל, ולמיכיהו--ללמד, בערי יהודה.  ח ועימהם הלויים, שמעיהו ונתניהו וזבדיהו ועשהאל ושמירמות ויהונתן ואדונייהו וטובייהו וטוב אדונייה--הלויים; ועימהם אלישמע ויהורם, הכוהנים.  ט וילמדו, ביהודה, ועימהם, ספר תורת יהוה; ויסובו בכל-ערי יהודה, וילמדו בעם.  י ויהי פחד יהוה, על כל-ממלכות הארצות, אשר, סביבות יהודה; ולא נלחמו, עם-יהושפט.  יא ומן-פלשתים, מביאים ליהושפט מנחה--וכסף משא; גם הערביאים, מביאים לו צאן, אילים שבעת אלפים ושבע מאות, ותיישים שבעת אלפים ושבע מאות.  {פ}

יב ויהי יהושפט הולך וגדל, עד-למעלה; וייבן ביהודה בירנייות, וערי מסכנות.  יג ומלאכה רבה היה לו, בערי יהודה; ואנשי מלחמה גיבורי חיל, בירושלים.  יד ואלה פקודתם, לבית אבותיהם:  ליהודה, שרי אלפים--  {ס}  עדנה השר, ועימו גיבורי חיל שלוש מאות אלף.  {ס}  טו ועל-ידו, יהוחנן השר; ועימו, מאתיים ושמונים אלף.  {ס}  טז ועל-ידו עמסיה בן-זכרי, המתנדב ליהוה; ועימו מאתיים אלף, גיבור חיל.  {ס}  יז ומן-בנימין--גיבור חיל, אלידע; ועימו נושקי-קשת ומגן, מאתיים אלף.  {ס}  יח ועל-ידו, יהוזבד; ועימו מאה-ושמונים אלף, חלוצי צבא.  {ס}  יט אלה, המשרתים את-המלך:  מלבד אשר-נתן המלך, בערי המבצר--בכל-יהודה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?