תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק יד

א ויעש אסא הטוב והישר, בעיני יהוה אלוהיו.  ב ויסר את-מזבחות הנכר, והבמות; וישבר, את-המצבות, ויגדע, את-האשרים.  ג ויאמר, ליהודה, לדרוש, את-יהוה אלוהי אבותיהם--ולעשות, התורה והמצוה.  ד ויסר מכל-ערי יהודה, את-הבמות ואת-החמנים; ותשקוט הממלכה, לפניו.  ה וייבן ערי מצורה, ביהודה:  כי-שקטה הארץ, ואין-עימו מלחמה בשנים האלה--כי-הניח יהוה, לו.  ו ויאמר ליהודה נבנה את-הערים האלה, ונסב חומה ומגדלים דלתיים ובריחים, עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את-יהוה אלוהינו, דרשנו וינח לנו מסביב; ויבנו, ויצליחו.  {פ}

ז ויהי לאסא, חיל נושא צינה ורומח, מיהודה שלוש מאות אלף,  {ס}  ומבנימין נושאי מגן ודורכי קשת מאתיים ושמונים אלף:  כל-אלה, גיבורי חיל.  ח וייצא אליהם זרח הכושי, בחיל אלף אלפים, ומרכבות, שלוש מאות; ויבוא, עד-מרשה.  ט וייצא אסא, לפניו; ויערכו, מלחמה, בגיא צפתה, למרשה.  י ויקרא אסא אל-יהוה אלוהיו, ויאמר, יהוה אין-עימך לעזור בין רב לאין כוח, עוזרנו יהוה אלוהינו כי-עליך נשענו ובשמך באנו על-ההמון הזה:  יהוה אלוהינו אתה, אל-יעצור עימך אנוש.  {ס}  יא וייגוף יהוה את-הכושים, לפני אסא ולפני יהודה; וינוסו, הכושים.  יב וירדפם אסא והעם אשר-עימו, עד-לגרר, וייפול מכושים לאין להם מחיה, כי-נשברו לפני-יהוה ולפני מחנהו; וישאו שלל, הרבה מאוד.  יג ויכו, את כל-הערים סביבות גרר--כי-היה פחד-יהוה, עליהם; ויבוזו, את-כל-הערים, כי-ביזה רבה, הייתה בהם.  יד וגם-אוהלי מקנה, הכו; וישבו צאן לרוב וגמלים, וישובו ירושלים.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?