תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק יג

א בשנת שמונה עשרה, למלך ירובעם; וימלוך אבייה, על-יהודה.  ב שלוש שנים, מלך בירושלים, ושם אימו, מיכיהו בת-אוריאל מן-גבעה; ומלחמה הייתה בין אבייה, ובין ירובעם.  ג ויאסור אבייה את-המלחמה, בחיל גיבורי מלחמה, ארבע-מאות אלף, איש בחור;  {ס}  וירובעם, ערך עימו מלחמה, בשמונה מאות אלף איש בחור, גיבור חיל.  {ס}  ד ויקם אבייה, מעל להר צמריים, אשר, בהר אפריים; ויאמר, שמעוני ירובעם וכל-ישראל.  ה הלוא לכם, לדעת, כי יהוה אלוהי ישראל נתן ממלכה לדויד על-ישראל, לעולם:  לו ולבניו, ברית מלח.  {פ}

ו ויקם ירובעם בן-נבט, עבד שלמה בן-דויד; וימרוד, על-אדוניו.  ז וייקבצו עליו, אנשים ריקים בני בלייעל, ויתאמצו, על-רחבעם בן-שלמה; ורחבעם, היה נער ורך-לבב, ולא התחזק, לפניהם.  ח ועתה אתם אומרים, להתחזק לפני ממלכת יהוה, ביד, בני דויד; ואתם, המון רב, ועימכם עגלי זהב, אשר עשה לכם ירובעם לאלוהים.  ט הלוא הדחתם את-כוהני יהוה, את-בני אהרון והלויים; ותעשו לכם כוהנים, כעמי הארצות--כל-הבא למלא ידו בפר בן-בקר ואילים שבעה, והיה כוהן ללא אלוהים.  {ס}  י ואנחנו יהוה אלוהינו, ולא עזבנוהו; וכוהנים משרתים ליהוה, בני אהרון, והלויים, במלאכת.  יא ומקטירים ליהוה עולות בבוקר-בבוקר ובערב-בערב וקטורת-סמים ומערכת לחם על-השולחן הטהור, ומנורת הזהב ונרותיה לבער בערב בערב--כי-שומרים אנחנו, את-משמרת יהוה אלוהינו; ואתם, עזבתם אותו.  יב והנה עימנו בראש האלוהים וכוהניו, וחצוצרות התרועה--להריע עליכם; בני ישראל, אל-תילחמו עם-יהוה אלוהי-אבותיכם--כי-לא תצליחו.  יג וירובעם, הסב את-המארב, לבוא, מאחריהם; ויהיו לפני יהודה, והמארב מאחריהם.  יד ויפנו יהודה, והנה להם המלחמה פנים ואחור, ויצעקו, ליהוה; והכוהנים, מחצרים בחצוצרות.  טו ויריעו, איש יהודה; ויהי, בהריע איש יהודה, והאלוהים נגף את-ירובעם וכל-ישראל, לפני אבייה ויהודה.  טז וינוסו בני-ישראל, מפני יהודה; וייתנם אלוהים, בידם.  יז ויכו בהם אבייה ועמו, מכה רבה; וייפלו חללים מישראל, חמש-מאות אלף איש בחור.  יח וייכנעו בני-ישראל, בעת ההיא; ויאמצו, בני יהודה, כי נשענו, על-יהוה אלוהי אבותיהם.  יט וירדוף אבייה, אחרי ירובעם, וילכוד ממנו ערים, את-בית-אל ואת-בנותיה ואת-ישנה ואת-בנותיה; ואת-עפריין, ובנותיה.  כ ולא-עצר כוח-ירובעם עוד, בימי אבייהו; וייגפהו יהוה, וימות.  {פ}

כא ויתחזק אבייהו--ויישא-לו, נשים ארבע עשרה; ויולד, עשרים ושניים בנים, ושש עשרה, בנות.  כב ויתר דברי אבייה, ודרכיו ודבריו--כתובים, במדרש הנביא עידוא.  כג וישכב אבייה עם-אבותיו, ויקברו אותו בעיר דויד, וימלוך אסא בנו, תחתיו; בימיו שקטה הארץ, עשר שנים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?