תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק יב

א ויהי, כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו, עזב, את-תורת יהוה; וכל-ישראל, עימו.  {פ}

ב ויהי בשנה החמישית, למלך רחבעם, עלה שישק מלך-מצריים, על-ירושלים:  כי מעלו, ביהוה.  ג באלף ומאתיים רכב, ובשישים אלף פרשים; ואין מספר, לעם אשר-באו עימו ממצריים--לובים סוכיים, וכושים.  ד וילכוד את-ערי המצורות, אשר ליהודה; ויבוא, עד-ירושלים.  {ס}  ה ושמעיה הנביא, בא אל-רחבעם, ושרי יהודה, אשר-נאספו אל-ירושלים מפני שישק; ויאמר להם כה-אמר יהוה, אתם עזבתם אותי, ואף-אני עזבתי אתכם, ביד-שישק.  ו וייכנעו שרי-ישראל, והמלך; ויאמרו, צדיק יהוה.  ז ובראות יהוה כי נכנעו, היה דבר-יהוה אל-שמעיה לאמור נכנעו לא אשחיתם; ונתתי להם כמעט לפליטה, ולא-תיתך חמתי בירושלים ביד-שישק.  ח כי יהיו-לו, לעבדים; ויידעו, עבודתי, ועבודת, ממלכות הארצות.  {ס}  ט ויעל שישק מלך-מצריים, על-ירושלים, וייקח את-אוצרות בית-יהוה ואת-אוצרות בית המלך, את-הכול לקח; וייקח את-מגיני הזהב, אשר עשה שלמה.  י ויעש המלך רחבעם תחתיהם, מגיני נחושת; והפקיד, על-יד שרי הרצים, השומרים, פתח בית המלך.  יא ויהי מדי-בוא המלך, בית יהוה, באו הרצים ונשאום, והשיבום אל-תא הרצים.  יב ובהיכנעו, שב ממנו אף-יהוה, ולא להשחית, לכלה; וגם, ביהודה, היה, דברים טובים.  {ס}  יג ויתחזק המלך רחבעם, בירושלים--וימלוך:  כי בן-ארבעים ואחת שנה רחבעם במולכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלים, העיר אשר-בחר יהוה לשום את-שמו שם מכול שבטי ישראל, ושם אימו, נעמה העמונית.  יד ויעש, הרע:  כי לא הכין ליבו, לדרוש את-יהוה.  {ס}  טו ודברי רחבעם, הראשונים והאחרונים--הלוא-הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועידוא החוזה, להתייחש; ומלחמות רחבעם וירובעם, כל-הימים.  טז וישכב רחבעם עם-אבותיו, וייקבר בעיר דויד; וימלוך אבייה בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?