תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק יא

א ויבוא רחבעם, ירושלים, ויקהל את-בית יהודה ובנימין מאה ושמונים אלף בחור, עושה מלחמה--להילחם, עם-ישראל, להשיב את-הממלכה, לרחבעם.  {פ}

ב ויהי, דבר-יהוה, אל-שמעיהו איש-האלוהים, לאמור.  ג אמור, אל-רחבעם בן-שלמה מלך יהודה--ואל, כל-ישראל, ביהודה ובנימין, לאמור.  ד כה אמר יהוה לא-תעלו ולא-תילחמו עם-אחיכם, שובו איש לביתו--כי מאיתי נהיה, הדבר הזה; וישמעו את-דברי יהוה, וישובו מלכת אל-ירובעם.  {פ}

ה ויישב רחבעם, בירושלים; וייבן ערים למצור, ביהודה.  ו וייבן את-בית-לחם ואת-עיטם, ואת-תקוע.  ז ואת-בית-צור ואת-שוכו, ואת-עדולם.  ח ואת-גת ואת-מרשה, ואת-זיף.  ט ואת-אדוריים ואת-לכיש, ואת-עזקה.  י ואת-צורעה, ואת-איילון, ואת-חברון, אשר ביהודה ובבנימין:  ערי, מצורות.  יא ויחזק, את-המצורות; וייתן בהם נגידים, ואוצרות מאכל ושמן ויין.  יב ובכל-עיר ועיר צינות ורמחים, ויחזקם להרבה מאוד; ויהי-לו, יהודה ובנימין.  {ס}  יג והכוהנים, והלויים, אשר, בכל-ישראל--התייצבו עליו, מכל-גבולם.  יד כי-עזבו הלויים, את-מגרשיהם ואחוזתם, וילכו ליהודה, ולירושלים:  כי-הזניחם ירובעם ובניו, מכהן ליהוה.  טו ויעמד-לו כוהנים, לבמות ולשעירים, ולעגלים, אשר עשה.  טז ואחריהם, מכול שבטי ישראל, הנותנים את-לבבם, לבקש את-יהוה אלוהי ישראל--באו, ירושלים, לזבוח, ליהוה אלוהי אבותיהם.  יז ויחזקו את-מלכות יהודה, ויאמצו את-רחבעם בן-שלמה לשנים שלוש:  כי הלכו, בדרך דויד ושלמה--לשנים שלוש.  יח וייקח-לו רחבעם, אישה--את-מחלת, בת-ירימות בן-דויד:  אביהיל, בת-אליאב בן-ישי.  יט ותלד לו, בנים--את-יעוש ואת-שמריה, ואת-זהם.  כ ואחריה לקח, את-מעכה בת-אבשלום; ותלד לו, את-אבייה ואת-עתיי, ואת-זיזא, ואת-שלומית.  כא ויאהב רחבעם את-מעכה בת-אבשלום, מכל-נשיו ופילגשיו--כי נשים שמונה-עשרה נשא, ופילגשים שישים; ויולד, עשרים ושמונה בנים--ושישים בנות.  כב ויעמד לראש רחבעם את-אבייה בן-מעכה, לנגיד באחיו--כי, להמליכו.  כג ויבן ויפרוץ מכל-בניו לכל-ארצות יהודה ובנימין, לכול ערי המצורות, וייתן להם המזון, לרוב; וישאל, המון נשים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?