תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק ט

א ומלכת-שבא, שמעה את-שמע שלמה, ותבוא לנסות את-שלמה בחידות בירושלים בחיל כבד מאוד וגמלים נושאים בשמים וזהב לרוב, ואבן יקרה; ותבוא, אל-שלמה, ותדבר עימו, את כל-אשר היה עם-לבבה.  ב ויגד-לה שלמה, את-כל-דבריה; ולא-נעלם דבר משלמה, אשר לא הגיד לה.  ג ותרא, מלכת-שבא, את, חכמת שלמה--והבית, אשר בנה.  ד ומאכל שולחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבושיהם, ומשקיו ומלבושיהם, ועלייתו, אשר יעלה בית יהוה; ולא-היה עוד בה, רוח.  ה ותאמר, אל-המלך, אמת הדבר, אשר שמעתי בארצי--על-דבריך, ועל-חכמתך.  ו ולא-האמנתי לדבריהם, עד אשר-באתי ותראינה עיניי, והנה לא הוגד-לי, חצי מרבית חכמתך:  יספת, על-השמועה אשר שמעתי.  ז אשרי אנשיך, ואשרי עבדיך אלה--העומדים לפניך תמיד, ושומעים את-חכמתך.  ח יהי יהוה אלוהיך, ברוך, אשר חפץ בך לתיתך על-כיסאו למלך, ליהוה אלוהיך:  באהבת אלוהיך את-ישראל, להעמידו לעולם, וייתנך עליהם למלך, לעשות משפט וצדקה.  ט ותיתן למלך מאה ועשרים כיכר זהב, ובשמים לרוב מאוד--ואבן יקרה; ולא היה כבושם ההוא, אשר-נתנה מלכת-שבא למלך שלמה.  י וגם-עבדי חורם ועבדי שלמה, אשר-הביאו זהב מאופיר--הביאו עצי אלגומים, ואבן יקרה.  יא ויעש המלך את-עצי האלגומים מסילות לבית-יהוה, ולבית המלך, וכינורות ונבלים, לשרים; ולא-נראו כהם לפנים, בארץ יהודה.  יב והמלך שלמה נתן למלכת-שבא, את-כל-חפצה אשר שאלה, מלבד, אשר-הביאה אל-המלך; ותהפוך ותלך לארצה, היא ועבדיה.  {פ}

יג ויהי משקל הזהב, אשר-בא לשלמה בשנה אחת--שש מאות ושישים ושש, כיכרי זהב.  יד לבד מאנשי התרים והסוחרים, מביאים; וכל-מלכי ערב ופחות הארץ, מביאים זהב וכסף לשלמה.  טו ויעש המלך שלמה מאתיים צינה, זהב שחוט:  שש מאות זהב שחוט, יעלה על-הצינה האחת.  טז ושלוש-מאות מגינים, זהב שחוט--שלוש מאות זהב, יעלה על-המגן האחת; וייתנם המלך, בבית יער הלבנון.  יז ויעש המלך כיסא-שן, גדול; ויצפהו, זהב טהור.  יח ושש מעלות לכיסא וכבש בזהב לכיסא, מואחזים, וידות מזה ומזה, על-מקום השבת; ושניים אריות, עומדים אצל הידות.  יט ושנים עשר אריות, עומדים שם על-שש המעלות--מזה ומזה; לא-נעשה כן, לכל-ממלכה.  כ וכול כלי משקה המלך שלמה, זהב, וכול כלי בית-יער הלבנון, זהב סגור:  אין כסף, נחשב בימי שלמה--למאומה.  כא כי-אונייות למלך הולכות תרשיש, עם עבדי חורם:  אחת לשלוש שנים תבואנה אונייות תרשיש, נושאות זהב וכסף, שנהבים וקופים, ותוכיים.  {פ}

כב ויגדל המלך שלמה, מכול מלכי הארץ--לעושר, וחכמה.  כג וכול מלכי הארץ, מבקשים את-פני שלמה--לשמוע, את-חכמתו, אשר-נתן האלוהים, בליבו.  כד והם מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות, נשק ובשמים, סוסים, ופרדים--דבר-שנה, בשנה.  {ס}  כה ויהי לשלמה ארבעת אלפים אוריות סוסים, ומרכבות, ושנים-עשר אלף, פרשים; ויניחם בערי הרכב, ועם-המלך בירושלים.  כו ויהי מושל, בכל-המלכים--מן-הנהר ועד-ארץ פלשתים, ועד גבול מצריים.  כז וייתן המלך את-הכסף בירושלים, כאבנים; ואת הארזים, נתן כשקמים אשר-בשפילה--לרוב.  כח ומוציאים סוסים ממצריים לשלמה, ומכל-הארצות.  כט ושאר דברי שלמה, הראשונים והאחרונים--הלוא-הם כתובים, על-דברי נתן הנביא, ועל-נבואת אחייה השילוני ובחזות יעדו החוזה, על-ירובעם בן-נבט.  ל וימלוך שלמה בירושלים על-כל-ישראל, ארבעים שנה.  לא וישכב שלמה, עם-אבותיו, ויקברוהו, בעיר דויד אביו; וימלוך רחבעם בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?