תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק ח

א ויהי מקץ עשרים שנה, אשר בנה שלמה את-בית יהוה--ואת-ביתו.  ב והערים, אשר נתן חורם לשלמה--בנה שלמה, אותם; ויושב שם, את-בני ישראל.  ג וילך שלמה חמת צובה, ויחזק עליה.  ד וייבן את-תדמור, במדבר, ואת כל-ערי המסכנות, אשר בנה בחמת.  ה וייבן את-בית חורון, העליון, ואת-בית חורון, התחתון--ערי מצור, חומות דלתיים ובריח.  ו ואת-בעלת, ואת כל-ערי המסכנות אשר היו לשלמה, ואת כל-ערי הרכב, ואת ערי הפרשים; ואת כל-חשק שלמה, אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון, ובכול, ארץ ממשלתו.  ז כל-העם הנותר מן-החיתי והאמורי והפריזי, והחיווי והיבוסי, אשר לא מישראל, המה.  ח מן-בניהם, אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא-כילום, בני ישראל; ויעלם שלמה למס, עד היום הזה.  ט ומן-בני, ישראל, אשר לא-נתן שלמה לעבדים, למלאכתו:  כי-המה אנשי מלחמה, ושרי שלישיו, ושרי רכבו, ופרשיו.  {פ}

י ואלה שרי הניצבים אשר-למלך שלמה, חמישים ומאתיים, הרודים, בעם.  יא ואת-בת-פרעה, העלה שלמה מעיר דויד, לבית, אשר בנה-לה:  כי אמר, לא-תשב אישה לי בבית דויד מלך-ישראל--כי-קודש המה, אשר-באה אליהם ארון יהוה.  {פ}

יב אז העלה שלמה עולות, ליהוה, על מזבח יהוה, אשר בנה לפני האולם.  יג ובדבר-יום ביום, להעלות כמצות משה, לשבתות ולחודשים, ולמועדות שלוש פעמים בשנה--בחג המצות ובחג השבועות, ובחג הסוכות.  יד ויעמד כמשפט דויד-אביו את-מחלקות הכוהנים על-עבודתם, והלויים על-משמרותם להלל ולשרת נגד הכוהנים לדבר-יום ביומו, והשוערים במחלקותם, לשער ושער:  כי כן, מצות דויד איש-האלוהים.  טו ולא סרו מצות המלך על-הכוהנים והלויים, לכל-דבר--ולאוצרות.  טז ותיכון כל-מלאכת שלמה, עד-היום מוסד בית-יהוה ועד-כלותו:  שלם, בית יהוה.  {ס}  יז אז הלך שלמה לעציון-גבר ואל-אילות, על-שפת הים--בארץ אדום.  יח וישלח-לו חורם ביד-עבדיו אונייות, ועבדים יודעי ים, ויבואו עם-עבדי שלמה אופירה, ויקחו משם ארבע-מאות וחמישים כיכר זהב; ויביאו, אל-המלך שלמה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?