תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק ז

א וככלות שלמה, להתפלל, והאש ירדה מהשמיים, ותאכל העולה והזבחים; וכבוד יהוה, מלא את-הבית.  ב ולא יכלו הכוהנים, לבוא אל-בית יהוה:  כי-מלא כבוד-יהוה, את-בית יהוה.  ג וכול בני ישראל, רואים ברדת האש, וכבוד יהוה, על-הבית; ויכרעו אפיים ארצה על-הריצפה, וישתחוו, והודות ליהוה כי טוב, כי לעולם חסדו.  ד והמלך, וכל-העם, זובחים זבח, לפני יהוה.  {ס}  ה ויזבח המלך שלמה, את-זבח הבקר, עשרים ושניים אלף, וצאן מאה ועשרים אלף; ויחנכו את-בית האלוהים, המלך וכל-העם.  ו והכוהנים על-משמרותם עומדים, והלויים בכלי-שיר יהוה אשר עשה דויד המלך להודות ליהוה כי-לעולם חסדו, בהלל דויד, בידם; והכוהנים מחצרים נגדם, וכל-ישראל עומדים.  {ס}  ז ויקדש שלמה, את-תוך החצר אשר לפני בית-יהוה, כי-עשה שם העולות, ואת חלבי השלמים:  כי-מזבח הנחושת, אשר עשה שלמה, לא יכול להכיל את-העולה ואת-המנחה, ואת-החלבים.  ח ויעש שלמה את-החג בעת ההיא שבעת ימים, וכל-ישראל עימו--קהל, גדול מאוד:  מלבוא חמת, עד-נחל מצריים.  ט ויעשו ביום השמיני, עצרת:  כי חנוכת המזבח, עשו שבעת ימים, והחג, שבעת ימים.  י וביום עשרים ושלושה לחודש השביעי, שילח את-העם לאוהליהם--שמחים, וטובי לב, על-הטובה אשר עשה יהוה לדויד ולשלמה, ולישראל עמו.  יא ויכל שלמה את-בית יהוה, ואת-בית המלך; ואת כל-הבא על-לב שלמה, לעשות בבית-יהוה ובביתו--הצליח.  {פ}

יב ויירא יהוה אל-שלמה, בלילה; ויאמר לו, שמעתי את-תפילתך, ובחרתי במקום הזה לי, לבית זבח.  יג הן אעצור השמיים ולא-יהיה מטר, והן-אצווה על-חגב לאכול הארץ; ואם-אשלח דבר, בעמי.  יד וייכנעו עמי אשר נקרא-שמי עליהם, ויתפללו ויבקשו פניי, וישובו, מדרכיהם הרעים--ואני, אשמע מן-השמיים, ואסלח לחטאתם, וארפא את-ארצם.  טו עתה, עיניי יהיו פתוחות, ואוזניי, קשובות--לתפילת, המקום הזה.  טז ועתה, בחרתי והקדשתי את-הבית הזה, להיות-שמי שם, עד-עולם; והיו עיניי וליבי שם, כל-הימים.  יז ואתה אם-תלך לפניי, כאשר הלך דויד אביך, ולעשות, ככול אשר ציוויתיך; וחוקיי ומשפטיי, תשמור.  יח והקימותי, את כיסא מלכותך:  כאשר כרתי, לדויד אביך לאמור, לא-ייכרת לך איש, מושל בישראל.  יט ואם-תשובון אתם--ועזבתם חוקותיי ומצוותיי, אשר נתתי לפניכם; והלכתם, ועבודתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם, להם.  כ ונתשתים, מעל אדמתי אשר נתתי להם, ואת-הבית הזה אשר הקדשתי לשמי, אשליך מעל פניי; ואתננו למשל ולשנינה, בכל-העמים.  כא והבית הזה אשר היה עליון, לכל-עובר עליו יישום; ואמר, במה עשה יהוה ככה, לארץ הזאת, ולבית הזה.  כב ואמרו, על אשר עזבו את-יהוה אלוהי אבותיהם אשר הוציאם מארץ מצריים, ויחזיקו באלוהים אחרים, וישתחוו להם ויעבדום; על-כן הביא עליהם, את כל-הרעה הזאת.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?