תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק ד

א ויעש, מזבח נחושת--עשרים אמה אורכו, ועשרים אמה רוחבו; ועשר אמות, קומתו.  {ס}  ב ויעש את-הים, מוצק:  עשר באמה משפתו אל-שפתו עגול סביב, וחמש באמה קומתו, וקו שלושים באמה, יסוב אותו סביב.  ג ודמות בקרים תחת לו סביב סביב, סובבים אותו, עשר באמה, מקיפים את-הים סביב:  שניים טורים הבקר, יצוקים במוצקתו.  ד עומד על-שנים עשר בקר, שלושה פונים צפונה ושלושה פונים ימה ושלושה פונים נגבה ושלושה פונים מזרחה, והים עליהם, מלמעלה; וכל-אחוריהם, ביתה.  ה ועובייו טפח--ושפתו כמעשה שפת-כוס, פרח שושנה; מחזיק בתים, שלושת אלפים יכיל.  {ס}  ו ויעש כיורים, עשרה, וייתן חמישה מימין וחמישה משמאל לרוחצה בהם, את-מעשה העולה ידיחו בם; והים, לרוחצה לכוהנים בו.  {ס}  ז ויעש את-מנורות הזהב, עשר--כמשפטם; וייתן, בהיכל, חמש מימין, וחמש משמאל.  {ס}  ח ויעש שולחנות, עשרה, וינח בהיכל, חמישה מימין וחמישה משמאל; ויעש מזרקי זהב, מאה.  {ס}  ט ויעש חצר הכוהנים, והעזרה הגדולה; ודלתות לעזרה ודלתותיהם, ציפה נחושת.  י ואת-הים, נתן מכתף הימנית קדמה--ממול נגבה.  יא ויעש חורם--את-הסירות, ואת-היעים ואת-המזרקות; ויכל חורם, לעשות את-המלאכה, אשר עשה למלך שלמה, בבית האלוהים.  יב עמודים שניים, והגולות והכותרות על-ראש העמודים שתיים; והשבכות שתיים--לכסות את-שתי גולות הכותרות, אשר על-ראש העמודים.  יג ואת-הרימונים ארבע מאות, לשתי השבכות; שניים טורים רימונים, לשבכה האחת--לכסות את-שתי גולות הכותרות, אשר על-פני העמודים.  יד ואת-המכונות, עשה; ואת-הכיורות עשה, על-המכונות.  טו את-הים, אחד; ואת-הבקר שנים-עשר, תחתיו.  טז ואת-הסירות ואת-היעים ואת-המזלגות, ואת-כל-כליהם, עשה חורם אביו למלך שלמה, לבית יהוה--נחושת, מרוק.  יז בכיכר הירדן יצקם המלך, בעבי האדמה, בין סוכות, ובין צרדתה.  יח ויעש שלמה כל-הכלים האלה, לרוב מאוד:  כי לא נחקר, משקל הנחושת.  {ס}  יט ויעש שלמה--את כל-הכלים, אשר בית האלוהים; ואת, מזבח הזהב, ואת-השולחנות, ועליהם לחם הפנים.  כ ואת-המנורות ונרותיהם, לבערם כמשפט לפני הדביר--זהב סגור.  כא והפרח והנרות והמלקחיים, זהב; הוא, מכלות זהב.  כב והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות, זהב סגור; ופתח הבית דלתותיו הפנימייות לקודש הקודשים, ודלתי הבית להיכל--זהב.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?