תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כח

א ויקהל דויד את-כל-שרי ישראל שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את-המלך ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל-רכוש-ומקנה למלך ולבניו עם-הסריסים והגיבורים, ולכל-גיבור חיל--אל-ירושלים.  ב ויקם דויד המלך, על-רגליו, ויאמר, שמעוני אחיי ועמי:  אני עם-לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית-יהוה, ולהדום רגלי אלוהינו, והכינותי, לבנות.  ג והאלוהים אמר לי, לא-תבנה בית לשמי:  כי איש מלחמות אתה, ודמים שפכת.  ד ויבחר יהוה אלוהי ישראל בי מכול בית-אבי, להיות למלך על-ישראל לעולם--כי ביהודה בחר לנגיד, ובבית יהודה בית אבי; ובבני אבי--בי רצה, להמליך על-כל-ישראל.  ה ומכל-בניי--כי רבים בנים, נתן לי יהוה; ויבחר בשלמה בני--לשבת על-כיסא מלכות יהוה, על-ישראל.  ו ויאמר לי--שלמה בנך, הוא-יבנה ביתי וחצרותיי:  כי-בחרתי בו לי לבן, ואני אהיה-לו לאב.  ז והכינותי את-מלכותו, עד-לעולם:  אם-יחזק, לעשות מצוותיי ומשפטיי--כיום הזה.  ח ועתה לעיני כל-ישראל קהל-יהוה, ובאוזני אלוהינו, שמרו ודרשו, כל-מצוות יהוה אלוהיכם--למען תירשו את-הארץ הטובה, והנחלתם לבניכם אחריכם עד-עולם.  ט ואתה שלמה-בני דע את-אלוהי אביך ועובדהו, בלב שלם ובנפש חפצה--כי כל-לבבות דורש יהוה, וכל-יצר מחשבות מבין:  אם-תדרשנו יימצא לך, ואם-תעזבנו יזניחך לעד.  י ראה עתה, כי-יהוה בחר בך לבנות-בית למקדש--חזק ועשה.  {פ}

יא וייתן דויד לשלמה בנו את-תבנית האולם ואת-בתיו וגנזכיו ועלייותיו, וחדריו הפנימים--ובית הכפורת.  יב ותבנית, כול אשר היה ברוח עימו, לחצרות בית-יהוה ולכל-הלשכות, סביב--לאוצרות בית האלוהים, ולאוצרות הקודשים.  יג ולמחלקות הכוהנים והלויים, ולכל-מלאכת עבודת בית-יהוה; ולכל-כלי, עבודת בית-יהוה.  יד לזהב במשקל לזהב, לכל-כלי עבודה ועבודה; לכול כלי הכסף במשקל, לכל-כלי עבודה ועבודה.  טו ומשקל למנורות הזהב, ונרותיהם זהב, במשקל-מנורה ומנורה, ונרותיה; ולמנורות הכסף במשקל למנורה ונרותיה, כעבודת מנורה ומנורה.  טז ואת-הזהב משקל לשולחנות המערכת, לשולחן ושולחן; וכסף, לשולחנות הכסף.  יז והמזלגות והמזרקות והקשוות, זהב טהור; ולכפורי הזהב במשקל לכפור וכפור, ולכפורי הכסף במשקל לכפור וכפור.  יח ולמזבח הקטורת זהב מזוקק, במשקל; ולתבנית המרכבה, הכרובים זהב לפורשים, וסוככים, על-ארון ברית-יהוה.  יט הכול בכתב מיד יהוה, עליי השכיל--כול, מלאכות התבנית.  {פ}

כ ויאמר דויד לשלמה בנו, חזק ואמץ ועשה--אל-תירא, ואל-תיחת:  כי יהוה אלוהים אלוהיי, עימך--לא ירפך ולא יעזבך, עד-לכלות כל-מלאכת עבודת בית-יהוה.  כא והנה, מחלקות הכוהנים והלויים, לכל-עבודת, בית האלוהים; ועימך בכל-מלאכה לכל-נדיב בחכמה, לכל-עבודה, והשרים וכל-העם, לכל-דבריך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?