תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כז

א ובני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושוטריהם המשרתים את-המלך לכול דבר המחלקות, הבאה והיוצאת חודש בחודש, לכול, חודשי השנה:  המחלוקת, האחת--עשרים וארבעה, אלף.  {פ}

ב על המחלוקת הראשונה, לחודש הראשון--ישובעם, בן-זבדיאל; ועל, מחלוקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  ג מן-בני-פרץ, הראש לכל-שרי הצבאות--לחודש הראשון.  {ס}  ד ועל מחלוקת החודש השני, דודיי האחוחי ומחלוקתו, ומקלות, הנגיד; ועל, מחלוקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  ה שר הצבא השלישי לחודש השלישי, בניהו בן-יהוידע הכוהן ראש; ועל, מחלוקתו, עשרים וארבעה, אלף.  ו הוא בניהו גיבור השלושים, ועל-השלושים; ומחלוקתו, עמיזבד בנו.  {ס}  ז הרביעי לחודש הרביעי, עשהאל אחי יואב, וזבדיה בנו, אחריו; ועל, מחלוקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  ח החמישי לחודש החמישי, השר שמהות היזרח; ועל, מחלוקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  ט השישי לחודש השישי, עירא בן-עיקש התקועי; ועל, מחלוקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  י השביעי לחודש השביעי, חלץ הפלוני מן-בני אפריים; ועל, מחלוקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  יא השמיני לחודש השמיני, סיבכיי החושתי לזרחי; ועל, מחלוקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  יב התשיעי לחודש התשיעי, אביעזר הענותותי לבן ימיני; ועל, מחלוקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  יג העשירי לחודש העשירי, מהריי הנטופתי לזרחי; ועל, מחלוקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  יד עשתי-עשר לעשתי עשר החודש, בניה הפרעתוני מן-בני אפריים; ועל, מחלוקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {ס}  טו השנים עשר לשנים עשר החודש, חלדיי הנטופתי לעותניאל; ועל, מחלוקתו, עשרים וארבעה, אלף.  {פ}

טז ועל, שבטי ישראל--לראובני נגיד, אליעזר בן-זכרי;  {ס}  לשמעוני--שפטיהו, בן-מעכה.  {ס}  יז ללוי חשביה בן-קמואל, לאהרון צדוק.  {ס}  יח ליהודה, אליהו מאחי דויד;  {ס}  ליששכר--עומרי, בן-מיכאל.  {ס}  יט לזבולון, ישמעיהו בן-עובדיהו;  {ס}  לנפתלי--ירימות, בן-עזריאל.  {ס}  כ לבני אפריים, הושע בן-עזזיהו; לחצי שבט מנשה, יואל בן-פדיהו.  {ס}  כא לחצי המנשה גלעדה, יידו בן-זכריהו;  {ס}  לבנימין--יעשיאל, בן-אבנר.  {ס}  כב לדן, עזראל בן-ירוחם; אלה, שרי שבטי ישראל.  כג ולא-נשא דויד מספרם, למבן עשרים שנה ולמטה:  כי אמר יהוה, להרבות את-ישראל ככוכבי השמיים.  כד יואב בן-צרויה החל למנות, ולא כילה, ויהי בזאת קצף, על-ישראל; ולא עלה המספר, במספר דברי-הימים למלך דויד.  {ס}  כה ועל אוצרות המלך, עזמוות בן-עדיאל;  {ס}  ועל האוצרות בשדה בערים ובכפרים, ובמגדלות, יהונתן, בן-עוזייהו.  {ס}  כו ועל, עושי מלאכת השדה, לעבודת, האדמה--עזרי, בן-כלוב.  {ס}  כז ועל-הכרמים--שמעי, הרמתי;  {ס}  ועל שבכרמים לאוצרות היין, זבדי השפמי.  {ס}  כח ועל-הזיתים והשקמים אשר בשפילה, בעל חנן הגדרי;  {ס}  ועל-אוצרות השמן, יועש.  {ס}  כט ועל-הבקר הרועים בשרון, שרטיי השרוני;  {ס}  ועל-הבקר, בעמקים, שפט, בן-עדליי.  {ס}  ל ועל-הגמלים--אוביל, הישמעאלי;  {ס}  ועל-האתונות, יחדיהו המרונותי.  {ס}  לא ועל-הצאן, יזיז ההגרי; כל-אלה שרי הרכוש, אשר למלך דויד.  {ס}  לב ויהונתן דוד-דויד יועץ, איש-מבין וסופר הוא; ויחיאל בן-חכמוני, עם-בני המלך.  {ס}  לג ואחיתופל, יועץ למלך; וחושיי הארכי, ריע המלך.  {ס}  לד ואחרי אחיתופל, יהוידע בן-בניהו ואביתר, ושר-צבא למלך, יואב.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?