תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כו

א למחלקות, לשוערים--לקורחים, משלמיהו בן-קורא מן-בני אסף.  ב ולמשלמיהו, בנים--זכריהו הבכור, ידיעאל השני, זבדיהו השלישי, יתניאל הרביעי.  ג עילם החמישי יהוחנן השישי, אליהועיניי השביעי.  ד ולעובד אדום, בנים--שמעיה הבכור, יהוזבד השני, יואח השלישי ושכר הרביעי, ונתנאל החמישי.  ה עמיאל השישי יששכר השביעי, פעולתיי השמיני:  כי בירכו, אלוהים.  {ס}  ו ולשמעיה בנו נולד בנים, הממשלים לבית אביהם:  כי-גיבורי חיל, המה.  ז בני שמעיה, עותני ורפאל ועובד אלזבד אחיו--בני-חיל; אליהו, וסמכיהו.  ח כל-אלה מבני עובד אדום, המה ובניהם ואחיהם, איש-חיל בכוח, לעבודה--שישים ושניים, לעובד אדום.  ט ולמשלמיהו, בנים ואחים בני-חיל--שמונה עשר.  {ס}  י ולחוסה מן-בני-מררי, בנים--שמרי הראש כי לא-היה בכור, וישימהו אביהו לראש.  יא חלקייהו השני טבליהו השלישי, זכריהו הרביעי; כל-בנים ואחים לחוסה, שלושה עשר.  יב לאלה מחלקות השוערים לראשי הגברים, משמרות--לעומת אחיהם:  לשרת, בבית יהוה.  יג ויפילו גורלות כקטון כגדול, לבית אבותם--לשער ושער.  {פ}

יד וייפול הגורל מזרחה, לשלמיהו; וזכריהו בנו יועץ בשכל, הפילו גורלות, וייצא גורלו, צפונה.  טו לעובד אדום, נגבה; ולבניו, בית האסופים.  טז לשופים ולחוסה, למערב, עם שער שלכת, במסילה העולה; משמר, לעומת משמר.  {ס}  יז למזרח, הלויים שישה, לצפונה ליום ארבעה, לנגבה ליום ארבעה;  {ס}  ולאסופים, שניים שניים.  יח לפרבר, למערב--ארבעה, למסילה, שניים, לפרבר.  יט אלה, מחלקות השוערים, לבני הקורחי, ולבני מררי.  כ והלויים--אחייה, על-אוצרות בית האלוהים, ולאוצרות, הקודשים.  {ס}  כא בני לעדן בני הגרשוני ללעדן, ראשי האבות ללעדן הגרשוני--יחיאלי.  {ס}  כב בני, יחיאלי--זיתם ויואל אחיו, על-אוצרות בית יהוה.  {ס}  כג לעמרמי, ליצהרי, לחברוני, לעוזיאלי.  כד ושבואל בן-גרשום בן-משה, נגיד על-האוצרות.  {ס}  כה ואחיו, לאליעזר--רחביהו בנו וישעיהו בנו, ויורם בנו, וזכרי בנו, ושלומית בנו.  כו הוא שלומות ואחיו, על כל-אוצרות הקודשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי-האלפים והמאות--ושרי הצבא.  כז מן-המלחמות ומן-השלל, הקדישו--לחזק, לבית יהוה.  כח וכול ההקדיש שמואל הרואה, ושאול בן-קיש, ואבנר בן-נר, ויואב בן-צרויה--כול, המקדיש, על יד-שלומית, ואחיו.  {פ}

כט ליצהרי כנניהו ובניו, למלאכה החיצונה על-ישראל--לשוטרים, ולשופטים.  ל לחברוני חשביהו ואחיו בני-חיל אלף ושבע-מאות, על פקודת ישראל, מעבר לירדן, מערבה--לכול מלאכת יהוה, ולעבודת המלך.  לא לחברוני ירייה הראש, לחברוני לתולדותיו לאבות--בשנת הארבעים למלכות דויד, נדרשו, ויימצא בהם גיבורי חיל, ביעזר גלעד.  לב ואחיו בני-חיל, אלפיים ושבע מאות--ראשי האבות; ויפקידם דויד המלך, על-הראובני והגדי וחצי שבט המנשי, לכל-דבר האלוהים, ודבר המלך.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?