תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כד

א ולבני אהרון, מחלקותם:  בני אהרון--נדב ואביהוא, אלעזר ואיתמר.  ב וימת נדב ואביהוא לפני אביהם, ובנים לא-היו להם; ויכהנו, אלעזר ואיתמר.  ג ויחלקם דויד--וצדוק מן-בני אלעזר, ואחימלך מן-בני איתמר:  לפקודתם, בעבודתם.  ד ויימצאו בני-אלעזר רבים לראשי הגברים, מן-בני איתמר--ויחלקום:  לבני אלעזר ראשים לבית-אבות, שישה עשר, ולבני איתמר לבית אבותם, שמונה.  ה ויחלקום בגורלות, אלה עם-אלה:  כי-היו שרי-קודש ושרי האלוהים, מבני אלעזר ובבני איתמר.  {ס}  ו ויכתבם שמעיה בן-נתנאל הסופר מן-הלוי, לפני המלך והשרים וצדוק הכוהן ואחימלך בן-אביתר, וראשי האבות, לכוהנים וללויים--בית-אב אחד, אחוז לאלעזר, ואחוז אחוז, לאיתמר.  {פ}

ז וייצא הגורל הראשון, ליהויריב,  {ס}  לידעיה, השני.  {ס}  ח לחרים,  {ר}
השלישי,  {ס}  לשעורים, הרביעי.  {ס}  ט למלכייה,  {ר}
החמישי,  {ס}  למיימין, השישי.  {ס}  י להקוץ,  {ר}
השביעי,  {ס}  לאבייה, השמיני.  {ס}  יא לישוע,  {ר}
התשיעי,  {ס}  לשכניהו, העשירי.  {ס}  יב לאלישיב,  {ר}
עשתי עשר,  {ס}  ליקים, שנים עשר.  {ס}  יג לחופה,  {ר}
שלושה עשר,  {ס}  לישבאב, ארבעה עשר.  {ס}  יד לבלגה,  {ר}
חמישה עשר,  {ס}  לאימר, שישה עשר.  {ס}  טו לחזיר, שבעה  {ר}
עשר,  {ס}  להפיצץ, שמונה עשר.  {ס}  טז לפתחיה, תשעה  {ר}
עשר,  {ס}  ליחזקאל, העשרים.  {ס}  יז ליכין, אחד  {ר}
ועשרים,  {ס}  לגמול, שניים ועשרים.  {ס}  יח לדליהו, שלושה  {ר}
ועשרים,  {ס}  למעזיהו, ארבעה ועשרים.  {פ}

יט אלה פקודתם לעבודתם, לבוא לבית-יהוה כמשפטם, ביד, אהרון אביהם:  כאשר ציווהו, יהוה אלוהי ישראל.  {פ}

כ ולבני לוי, הנותרים:  לבני עמרם שובאל, לבני שובאל יחדיהו.  {ס}  כא לרחביהו--לבני רחביהו, הראש יישייה.  {ס}  כב ליצהרי שלומות, לבני שלומות יחת.  {ס}  כג ובניי, ירייהו; אמריהו, השני, יחזיאל השלישי, יקמעם הרביעי.  {ס}  כד בני עוזיאל מיכה, לבני מיכה שמיר.  כה אחי מיכה יישייה,  {ס}  לבני יישייה זכריהו.  {ס}  כו בני מררי מחלי ומושי,  {ס}  בני יעזייהו בנו.  {ס}  כז בני, מררי--ליעזייהו בנו, ושוהם וזכור ועברי.  {ס}  כח למחלי, אלעזר, ולא-היה לו, בנים.  {ס}  כט לקיש, בני-קיש ירחמאל.  {ס}  ל ובני מושי, מחלי ועדר וירימות; אלה בני הלויים, לבית אבותיהם.  לא ויפילו גם-הם גורלות לעומת אחיהם בני-אהרון, לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך, וראשי האבות, לכוהנים וללויים--אבות הראש, לעומת אחיו הקטן.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?