תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כג

א ודויד זקן, ושבע ימים; וימלך את-שלמה בנו, על-ישראל.  ב ויאסוף את-כל-שרי ישראל, והכוהנים והלויים.  ג וייספרו, הלויים, מבן שלושים שנה, ומעלה; ויהי מספרם לגולגלותם לגברים, שלושים ושמונה אלף.  ד מאלה, לנצח על-מלאכת בית-יהוה, עשרים וארבעה, אלף; ושוטרים ושופטים, ששת אלפים.  ה וארבעת אלפים, שוערים; וארבעת אלפים, מהללים ליהוה, בכלים, אשר עשיתי להלל.  {ס}  ו ויחלקם דויד, מחלקות;  {ס}  לבני לוי, לגרשון קהת ומררי.  {ס}  ז לגרשוני, לעדן ושמעי.  {ס}  ח בני לעדן, הראש יחיאל וזיתם ויואל--שלושה.  {ס}  ט בני שמעי, שלומית וחזיאל והרן--שלושה; אלה ראשי האבות, ללעדן.  {ס}  י ובני שמעי--יחת זינא, ויעוש ובריעה; אלה בני-שמעי, ארבעה.  יא ויהי-יחת הראש, וזיזה השני; ויעוש ובריעה, לא-הרבו בנים, ויהיו לבית אב, לפקודה אחת.  {ס}  יב בני קהת, עמרם יצהר חברון ועוזיאל--ארבעה.  {ס}  יג בני עמרם, אהרון ומשה; וייבדל אהרון להקדישו קודש קודשים הוא-ובניו, עד-עולם--להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו, עד-עולם.  יד ומשה, איש האלוהים--בניו, ייקראו על-שבט הלוי.  {ס}  טו בני משה, גרשום ואליעזר.  טז בני גרשום, שבואל הראש.  יז ויהיו בני-אליעזר, רחביה הראש; ולא-היה לאליעזר בנים אחרים, ובני רחביה רבו למעלה.  {ס}  יח בני יצהר, שלומית הראש.  יט בני, חברון--ירייהו הראש, אמריה השני, יחזיאל השלישי, ויקמעם הרביעי.  כ בני, עוזיאל--מיכה הראש, ויישייה השני.  כא בני מררי מחלי ומושי, בני מחלי אלעזר וקיש.  כב וימת, אלעזר, ולא-היו לו בנים, כי אם-בנות; ויישאום בני-קיש, אחיהם.  כג בני מושי, מחלי ועדר וירמות--שלושה.  {ס}  כד אלה בני-לוי לבית אבותיהם ראשי האבות לפקודיהם, במספר שמות לגולגלותם, עושי המלאכה, לעבודת בית יהוה--מבן עשרים שנה, ומעלה.  כה כי אמר דויד, הניח יהוה אלוהי-ישראל לעמו; וישכון בירושלים, עד-לעולם.  כו וגם, ללויים--אין-לשאת את-המשכן ואת-כל-כליו, לעבודתו.  כז כי בדברי דויד האחרונים, המה מספר בני-לוי, מבן עשרים שנה, ולמעלה.  כח כי מעמדם ליד-בני אהרון, לעבודת בית יהוה, על-החצרות ועל-הלשכות, ועל-טוהרת לכל-קודש--ומעשה, עבודת בית האלוהים.  כט וללחם המערכת ולסולת למנחה, ולרקיקי המצות, ולמחבת, ולמורבכת; ולכל-משורה, ומידה.  ל ולעמוד בבוקר בבוקר, להודות ולהלל ליהוה; וכן, לערב.  לא ולכול העלות עולות, ליהוה, לשבתות, לחודשים ולמועדים--במספר כמשפט עליהם תמיד, לפני יהוה.  לב ושמרו את-משמרת אוהל-מועד, ואת משמרת הקודש, ומשמרת, בני אהרון אחיהם--לעבודת, בית יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?