תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק כב

א ויאמר דויד--זה הוא, בית יהוה האלוהים; וזה-מזבח לעולה, לישראל.  {פ}

ב ויאמר דויד--לכנוס את-הגרים, אשר בארץ ישראל; ויעמד חוצבים, לחצוב אבני גזית, לבנות, בית האלוהים.  ג וברזל לרוב למסמרים לדלתות השערים, ולמחברות--הכין דויד; ונחושת לרוב, אין משקל.  ד ועצי ארזים, לאין מספר:  כי-הביאו הצידונים והצורים עצי ארזים, לרוב--לדויד.  {פ}

ה ויאמר דויד, שלמה בני נער ורך, והבית לבנות ליהוה להגדיל למעלה לשם ולתפארת לכל-הארצות, אכינה נא לו; ויכן דויד לרוב, לפני מותו.  ו ויקרא, לשלמה בנו; ויצווהו לבנות בית, ליהוה אלוהי ישראל.  {ס}  ז ויאמר דויד, לשלמה:  בני--אני היה עם-לבבי, לבנות בית לשם יהוה אלוהיי.  ח ויהי עליי דבר-יהוה, לאמור, דם לרוב שפכת, ומלחמות גדולות עשית:  לא-תבנה בית, לשמי--כי דמים רבים, שפכת ארצה לפניי.  ט הנה-בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל-אויביו, מסביב:  כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על-ישראל בימיו.  י הוא-יבנה בית, לשמי, והוא יהיה-לי לבן, ואני-לו לאב; והכינותי כיסא מלכותו, על-ישראל--עד-עולם.  יא עתה בני, יהי יהוה עימך; והצלחת, ובנית בית יהוה אלוהיך, כאשר, דיבר עליך.  יב אך ייתן-לך יהוה שכל ובינה, ויצווך על-ישראל, ולשמור, את-תורת יהוה אלוהיך.  יג אז תצליח--אם-תשמור לעשות את-החוקים ואת-המשפטים, אשר ציווה יהוה את-משה על-ישראל; חזק ואמץ, אל-תירא ואל-תיחת.  יד והנה בעוניי הכינותי לבית-יהוה, זהב כיכרים מאה-אלף וכסף אלף אלפים כיכרים, ולנחושת ולברזל אין משקל, כי לרוב היה; ועצים ואבנים הכינותי, ועליהם תוסיף.  טו ועימך לרוב, עושי מלאכה--חוצבים, וחרשי אבן ועץ; וכל-חכם, בכל-מלאכה.  טז לזהב לכסף ולנחושת ולברזל, אין מספר; קום ועשה, ויהי יהוה עימך.  יז ויצו דויד לכל-שרי ישראל, לעזור לשלמה בנו.  {ס}  יח הלוא יהוה אלוהיכם עימכם, והניח לכם מסביב:  כי נתן בידי, את יושבי הארץ, ונכבשה הארץ לפני יהוה, ולפני עמו.  יט עתה, תנו לבבכם ונפשכם, לדרוש, ליהוה אלוהיכם; וקומו, ובנו את-מקדש יהוה האלוהים, להביא את-ארון ברית-יהוה וכלי קודש האלוהים, לבית הנבנה לשם-יהוה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?