תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק יט

א ויהי, אחרי-כן, וימת, נחש מלך בני-עמון; וימלוך בנו, תחתיו.  ב ויאמר דויד אעשה-חסד עם-חנון בן-נחש, כי-עשה אביו עימי חסד, וישלח דויד מלאכים, לנחמו על-אביו; ויבואו עבדי דויד אל-ארץ בני-עמון, אל-חנון--לנחמו.  ג ויאמרו שרי בני-עמון לחנון, המכבד דויד את-אביך בעיניך, כי-שלח לך, מנחמים; הלוא בעבור לחקור ולהפוך ולרגל, הארץ, באו עבדיו, אליך.  ד וייקח חנון את-עבדי דויד, ויגלחם, ויכרות את-מדוויהם בחצי, עד-המפשעה; וישלחם.  ה וילכו ויגידו לדויד על-האנשים וישלח לקראתם, כי-היו האנשים נכלמים מאוד; ויאמר המלך שבו בירחו, עד אשר-יצמח זקנכם ושבתם.  {ס}  ו ויראו בני עמון, כי התבאשו עם-דויד; וישלח חנון ובני עמון אלף כיכר-כסף, לשכור להם מן-ארם נהריים ומן-ארם מעכה ומצובה, רכב, ופרשים.  ז וישכרו להם שניים ושלושים אלף רכב, ואת-מלך מעכה ואת-עמו, ויבואו, ויחנו לפני מידבא;  {ס}  ובני עמון, נאספו מעריהם, ויבואו, למלחמה.  {ס}  ח וישמע, דויד; וישלח, את-יואב, ואת כל-צבא, הגיבורים.  ט וייצאו בני עמון, ויערכו מלחמה פתח העיר; והמלכים אשר-באו, לבדם בשדה.  י וירא יואב, כי-הייתה פני-המלחמה אליו--פנים ואחור; ויבחר, מכל-בחור בישראל, ויערוך, לקראת ארם.  יא ואת, יתר העם, נתן, ביד אבשי אחיו; ויערכו, לקראת בני עמון.  יב ויאמר, אם-תחזק ממני ארם--והיית לי, לתשועה;  {ס}  ואם-בני עמון יחזקו ממך, והושעתיך.  יג חזק ונתחזקה בעד-עמנו, ובעד ערי אלוהינו; ויהוה, הטוב בעיניו יעשה.  יד וייגש יואב והעם אשר-עימו, לפני ארם--למלחמה; וינוסו, מפניו.  טו ובני עמון ראו, כי-נס ארם, וינוסו גם-הם מפני אבשי אחיו, ויבואו העירה; ויבוא יואב, ירושלים.  {ס}  טז וירא ארם, כי ניגפו לפני ישראל, וישלחו מלאכים, ויוציאו את-ארם אשר מעבר הנהר; ושופך שר-צבא הדדעזר, לפניהם.  יז ויוגד לדויד, ויאסוף את-כל-ישראל ויעבור הירדן, ויבוא אליהם, ויערוך אליהם; ויערוך דויד לקראת ארם, מלחמה, ויילחמו, עימו.  יח וינס ארם, מלפני ישראל, ויהרוג דויד מארם שבעת אלפים רכב, וארבעים אלף איש רגלי; ואת שופך שר-הצבא, המית.  יט ויראו עבדי הדדעזר, כי ניגפו לפני ישראל, וישלימו עם-דויד, ויעבדוהו; ולא-אבה ארם, להושיע את-בני-עמון עוד.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?