תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק יג

א וייוועץ דויד, עם-שרי האלפים והמאות--לכל-נגיד.  ב ויאמר דויד לכול קהל ישראל, אם-עליכם טוב ומן-יהוה אלוהינו נפרצה נשלחה על-אחינו הנשארים בכול ארצות ישראל, ועימהם הכוהנים והלויים, בערי מגרשיהם; וייקבצו, אלינו.  ג ונסבה את-ארון אלוהינו, אלינו:  כי-לא דרשנוהו, בימי שאול.  ד ויאמרו כל-הקהל, לעשות כן:  כי-ישר הדבר, בעיני כל-העם.  ה ויקהל דויד את-כל-ישראל, מן-שיחור מצריים ועד-לבוא חמת, להביא את-ארון האלוהים, מקרית יערים.  ו ויעל דויד וכל-ישראל בעלתה, אל-קרית יערים אשר ליהודה:  להעלות משם, את ארון האלוהים יהוה יושב הכרובים--אשר-נקרא שם.  ז וירכיבו את-ארון האלוהים, על-עגלה חדשה, מבית, אבינדב; ועוזא ואחייו, נוהגים בעגלה.  ח ודויד וכל-ישראל, משחקים לפני האלוהים--בכל-עוז; ובשירים ובכינורות ובנבלים ובתופים, ובמצלתיים ובחצוצרות.  ט ויבואו, עד-גורן כידון; וישלח עוזא את-ידו, לאחוז את-הארון--כי שמטו, הבקר.  י וייחר-אף יהוה, בעוזא, ויכהו, על אשר-שלח ידו על-הארון; וימת שם, לפני אלוהים.  יא וייחר לדויד, כי-פרץ יהוה פרץ בעוזא; ויקרא למקום ההוא, פרץ עוזא, עד, היום הזה.  יב ויירא דויד את-האלוהים, ביום ההוא לאמור:  היך אביא אליי, את ארון האלוהים.  יג ולא-הסיר דויד את-הארון אליו, אל-עיר דויד; ויטהו, אל-בית עובד-אדום הגיתי.  יד ויישב ארון האלוהים עם-בית עובד אדום, בביתו--שלושה חודשים; ויברך יהוה את-בית עובד-אדום, ואת-כל-אשר-לו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו