תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק יא

א וייקבצו כל-ישראל אל-דויד, חברונה לאמור:  הנה עצמך ובשרך, אנחנו.  ב גם-תמול גם-שלשום, גם בהיות שאול מלך--אתה המוציא והמביא, את-ישראל; ויאמר יהוה אלוהיך לך, אתה תרעה את-עמי את-ישראל, ואתה תהיה נגיד, על עמי ישראל.  ג ויבואו כל-זקני ישראל אל-המלך, חברונה, ויכרות להם דויד ברית בחברון, לפני יהוה; וימשחו את-דויד למלך על-ישראל, כדבר יהוה ביד-שמואל.  {ס}  ד וילך דויד וכל-ישראל ירושלים, היא יבוס; ושם, היבוסי, יושבי, הארץ.  ה ויאמרו יושבי יבוס, לדויד, לא תבוא, הנה; וילכוד דויד את-מצודת ציון, היא עיר דויד.  ו ויאמר דויד--כל-מכה יבוסי בראשונה, יהיה לראש ולשר; ויעל בראשונה יואב בן-צרויה, ויהי לראש.  ז ויישב דויד, במצד; על-כן קראו-לו, עיר דויד.  ח וייבן העיר מסביב, מן-המילוא ועד-הסביב; ויואב, יחייה את-שאר העיר.  ט וילך דויד, הלוך וגדול; ויהוה צבאות, עימו.  {פ}

י ואלה ראשי הגיבורים אשר לדויד, המתחזקים עימו במלכותו עם-כל-ישראל להמליכו--כדבר יהוה, על-ישראל.  {ס}  יא ואלה מספר הגיבורים, אשר לדויד:  ישובעם בן-חכמוני, ראש השלישים--הוא-עורר את-חניתו על-שלוש-מאות חלל, בפעם אחת.  יב ואחריו אלעזר בן-דודו, האחוחי; הוא, בשלושה הגיבורים.  יג הוא-היה עם-דויד בפס דמים, והפלשתים נאספו-שם למלחמה, ותהי חלקת השדה, מלאה שעורים; והעם נסו, מפני פלשתים.  יד ויתייצבו בתוך-החלקה ויצילוה, ויכו את-פלשתים; ויושע יהוה, תשועה גדולה.  טו ויירדו שלושה מן-השלושים ראש על-הצור, אל-דויד--אל-מערת, עדולם; ומחנה פלשתים, חונה בעמק רפאים.  טז ודויד, אז במצודה; ונציב פלשתים, אז בבית לחם.  יז ויתאו דויד, ויאמר:  מי ישקני מים, מבור בית-לחם אשר בשער.  יח ויבקעו השלושה במחנה פלשתים, וישאבו-מים מבור בית-לחם אשר בשער, וישאו, ויביאו אל-דויד; ולא-אבה דויד לשתותם, וינסך אותם ליהוה.  יט ויאמר חלילה לי מאלוהיי מעשות זאת, הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום, ולא אבה, לשתותם; אלה עשו, שלושת הגיבורים.  כ ואבשי אחי-יואב, הוא היה ראש השלושה, והוא עורר את-חניתו, על-שלוש מאות חלל; ולו-שם, בשלושה.  כא מן-השלושה בשניים נכבד, ויהי להם לשר; ועד-השלושה, לא-בא.  {ס}  כב בניה בן-יהוידע בן-איש-חיל רב-פעלים, מן-קבצאל; הוא הכה, את שני אריאל מואב, והוא ירד והכה את-הארי בתוך הבור, ביום השלג.  כג והוא-הכה את-האיש המצרי איש מידה חמש באמה, וביד המצרי חנית כמנור אורגים, ויירד אליו, בשבט; ויגזול את-החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו.  כד אלה עשה, בניהו בן-יהוידע; ולו-שם, בשלושה הגיבורים.  כה מן-השלושים, הנו נכבד הוא, ואל-השלושה, לא-בא; וישימהו דויד, על-משמעתו.  {ס}  כו וגיבורי, החיילים:  עשהאל  {ר}
אחי יואב,  {ס}  אלחנן בן-דודו מבית לחם.  {ס}  כז שמות,  {ר}
ההרורי,  {ס}  חלץ, הפלוני.  {ס}  כח עירא בן-עיקש  {ר}
התקועי,  {ס}  אביעזר הענתותי.  {ס}  כט סיבכיי,  {ר}
החושתי,  {ס}  עיליי, האחוחי.  {ס}  ל מהריי,  {ר}
הנטופתי,  {ס}  חלד בן-בענה, הנטופתי.  {ס}  לא איתיי  {ר}
בן-ריביי, מגבעת בני בנימין,  {ס}  בניה, הפרעתוני.  {ס}  לב חוריי  {ר}
מנחלי געש,  {ס}  אביאל הערבתי.  {ס}  לג עזמוות,  {ר}
הבחרומי,  {ס}  אליחבא, השעלבוני.  {ס}  לד בני, השם  {ר}
הגיזוני,  {ס}  יונתן בן-שגה, ההררי.  {ס}  לה אחיאם  {ר}
בן-שכר ההררי,  {ס}  אליפל בן-אור.  {ס}  לו חפר, המכרתי,  {ר}
אחייה, הפלוני.  {ס}  לז חצרו, הכרמלי,  {ס}  נעריי,  {ר}
בן-אזביי.  {ס}  לח יואל אחי נתן,  {ס}  מבחר בן-  {ר}
הגרי.  {ס}  לט צלק, העמוני; נחריי, הברותי, נושא, כלי יואב בן-  {ר}
צרויה.  {ס}  מ עירא, היתרי,  {ס}  גרב, היתרי.  {ס}  מא אורייה,  {ר}
החיתי,  {ס}  זבד, בן-אחליי.  {ס}  מב עדינא בן-שיזא הראובני,  {ר}
ראש לראובני--ועליו שלושים.  {ס}  מג חנן, בן-מעכה, ויושפט,  {ר}
המתני.  {ס}  מד עוזייא, העשתרתי;  {ס}  שמע, ויעיאל,  {ר}
בני, חותם הערוערי.  {ס}  מה ידיעאל, בן-שמרי, ויוחא אחיו,  {ר}
התיצי.  {ס}  מו אליאל, המחווים, ויריביי ויושוויה, בני אלנעם;  {ס}  ויתמה,  {ר}
המואבי.  מז אליאל ועובד,  {ס}  ויעשיאל המצוביה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?