תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק ח

א ובנימין--הוליד, את-בלע בכורו; אשבל, השני, ואחרח, השלישי.  ב נוחה, הרביעי, ורפא, החמישי.  ג ויהיו בנים, לבלע--אדר וגרא, ואביהוד.  ד ואבישוע ונעמן, ואחוח.  ה וגרא ושפופן, וחורם.  ו ואלה, בני אחוד; אלה הם ראשי אבות, ליושבי גבע, ויגלום, אל-מנחת.  ז ונעמן ואחייה וגרא, הוא הגלם; והוליד את-עוזא, ואת-אחיחוד.  ח ושחריים, הוליד בשדה מואב, מן-שלחו, אותם--חושים ואת-בערא, נשיו.  ט ויולד, מן-חודש אשתו--את-יובב, ואת-צביא, ואת-מישא, ואת-מלכם.  י ואת-יעוץ ואת-שכיה, ואת-מרמה; אלה בניו, ראשי אבות.  יא ומחושים הוליד את-אביטוב, ואת-אלפעל.  יב ובני אלפעל, עבר ומשעם ושמד; הוא בנה את-אונו, ואת-לוד ובנותיה.  יג ובריעה ושמע--המה ראשי האבות, ליושבי איילון; המה הבריחו, את-יושבי גת.  יד ואחייו ששק, וירמות.  טו וזבדיה וערד, ועדר.  טז ומיכאל וישפה ויוחא, בני בריעה.  יז וזבדיה ומשולם, וחזקי וחבר.  יח וישמריי ויזליאה ויובב, בני אלפעל.  יט ויקים וזכרי, וזבדי.  כ ואליעיניי וצילתיי, ואליאל.  כא ועדיה ובראיה ושמרת, בני שמעי.  כב וישפן ועבר, ואליאל.  כג ועבדון וזכרי, וחנן.  כד וחנניה ועילם, וענתותייה.  כה ויפדיה ופנואל, בני ששק.  כו ושמשריי ושחריה, ועתליה.  כז ויערשיה ואלייה וזכרי, בני ירוחם.  כח אלה ראשי אבות לתולדותם, ראשים; אלה, ישבו בירושלים.  כט ובגבעון ישבו, אבי גבעון; ושם אשתו, מעכה.  ל ובנו הבכור, עבדון; וצור וקיש, ובעל ונדב.  לא וגדור ואחייו, וזכר.  לב ומקלות, הוליד את-שמאה; ואף-המה, נגד אחיהם ישבו בירושלים--עם-אחיהם.  {ס}  לג ונר הוליד את-קיש, וקיש הוליד את-שאול; ושאול, הוליד את-יהונתן ואת-מלכישוע, ואת-אבינדב, ואת-אשבעל.  לד ובן-יהונתן, מריב בעל; ומריב בעל, הוליד את-מיכה.  לה ובני, מיכה--פיתון ומלך, ותארע ואחז.  לו ואחז, הוליד את-יהועדה, ויהועדה הוליד את-עלמת ואת-עזמוות, ואת-זמרי; וזמרי, הוליד את-מוצא.  לז ומוצא, הוליד את-בנעא; רפה בנו אלעשה בנו, אצל בנו.  לח ולאצל, שישה בנים--ואלה שמותם עזריקם בוכרו וישמעאל ושעריה, ועובדיה וחנן; כל-אלה, בני אצל.  לט ובני, עשק אחיו:  אולם בכורו--יעוש השני, ואליפלט השלישי.  מ ויהיו בני-אולם אנשים גיבורי-חיל דורכי קשת, ומרבים בנים ובני בנים--מאה, וחמישים; כל-אלה, מבני בנימין.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?