תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק ז

א ולבני יששכר, תולע ופואה ישוב ושמרון--ארבעה.  {ס}  ב ובני תולע, עוזי ורפיה ויריאל ויחמיי ויבשם ושמואל ראשים לבית-אבותם לתולע, גיבורי חיל, לתולדותם--מספרם בימי דויד, עשרים-ושניים אלף ושש מאות.  {ס}  ג ובני עוזי, יזרחיה; ובני יזרחיה, מיכאל ועובדיה ויואל ישייה חמישה--ראשים כולם.  ד ועליהם לתולדותם לבית אבותם, גדודי צבא מלחמה, שלושים ושישה, אלף:  כי-הרבו נשים, ובנים.  ה ואחיהם, לכול משפחות יששכר, גיבורי, חיילים; שמונים ושבעה אלף, התייחשם לכול.  {ס}  ו בנימין, בלע ובכר וידיעאל--שלושה.  ז ובני בלע, אצבון ועוזי ועוזיאל וירימות ועירי חמישה ראשי בית אבות, גיבורי, חיילים; והתייחשם, עשרים ושניים אלף, ושלושים, וארבעה.  ח ובני בכר, זמירה ויועש ואליעזר ואליועיניי ועומרי וירמות ואבייה, וענתות, ועלמת; כל-אלה, בני-בכר.  ט והתייחשם לתולדותם, ראשי בית אבותם, גיבורי, חיל--עשרים אלף, ומאתיים.  י ובני ידיעאל, בלהן; ובני בלהן, יעוש ובנימין ואהוד וכנענה וזיתן, ותרשיש, ואחישחר.  יא כל-אלה בני ידיעאל, לראשי האבות, גיבורי, חיילים--שבעה-עשר אלף ומאתיים, יוצאי צבא למלחמה.  יב ושופים וחופים בני עיר, חושים בני אחר.  יג בני נפתלי, יחציאל וגוני ויצר ושלום--בני בלהה.  {פ}

יד בני מנשה, אשריאל אשר ילדה; פילגשו, הארמייה, ילדה, את-מכיר אבי גלעד.  טו ומכיר לקח אישה, לחופים ולשופים, ושם אחותו מעכה, ושם השני צלופחד; ותהיינה לצלופחד, בנות.  טז ותלד מעכה אשת-מכיר, בן, ותקרא שמו פרש, ושם אחיו שרש; ובניו, אולם ורקם.  יז ובני אולם, בדן; אלה בני גלעד, בן-מכיר בן-מנשה.  יח ואחותו, המולכת--ילדה, את-אישהוד, ואת-אביעזר, ואת-מחלה.  יט ויהיו, בני שמידע--אחיין ושכם, ולקחי ואניעם.  {פ}

כ ובני אפריים, שותלח; וברד בנו ותחת בנו, ואלעדה בנו ותחת בנו.  כא וזבד בנו ושותלח בנו, ועזר ואלעד; והרגום, אנשי-גת הנולדים בארץ, כי ירדו, לקחת את-מקניהם.  כב ויתאבל אפריים אביהם, ימים רבים; ויבואו אחיו, לנחמו.  כג ויבוא, אל-אשתו, ותהר, ותלד בן; ויקרא את-שמו בריעה, כי ברעה הייתה בביתו.  כד ובתו שארה, ותיבן את-בית-חורון התחתון ואת-העליון, ואת, אוזן שארה.  כה ורפח בנו, ורשף ותלח בנו--ותחן בנו.  כו לעדן בנו עמיהוד בנו, אלישמע בנו.  כז נון בנו, יהושוע בנו.  כח ואחוזתם, ומושבותם--בית-אל, ובנותיה; ולמזרח נערן--ולמערב גזר ובנותיה ושכם ובנותיה, עד-עייה ובנותיה.  כט ועל-ידי בני-מנשה, בית-שאן ובנותיה תענך ובנותיה, מגידו ובנותיה, דור ובנותיה; באלה, ישבו, בני יוסף, בן-ישראל.  {פ}

ל בני אשר, ימנה וישווה וישווי ובריעה--ושרח אחותם.  לא ובני בריעה, חבר ומלכיאל; הוא, אבי ברזית.  לב וחבר הוליד את-יפלט, ואת-שומר ואת-חותם, ואת, שועא אחותם.  לג ובני יפלט, פסך ובמהל ועשוות; אלה, בני יפלט.  לד ובני, שמר--אחי ורוהגה, וחובה וארם.  לה ובן-הלם, אחיו; צופח וימנע, ושלש ועמל.  לו בני, צופח--סוח וחרנפר ושועל, וברי וימרה.  לז בצר והוד, ושמא ושלשה ויתרן--ובארא.  לח ובני, יתר--יפונה ופספה, וארא.  לט ובני, עולא--ארח וחניאל, ורציא.  מ כל-אלה בני-אשר ראשי בית-האבות ברורים, גיבורי חיילים, ראשי, הנשיאים; והתייחשם בצבא, במלחמה, מספרם אנשים, עשרים ושישה אלף.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?