תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק ה

א ובני ראובן בכור-ישראל, כי הוא הבכור--ובחללו יצועי אביו, ניתנה בכורתו לבני יוסף בן-ישראל; ולא להתייחש, לבכורה.  ב כי יהודה גבר באחיו, ולנגיד ממנו; והבכורה, ליוסף.  {ס}  ג בני ראובן, בכור ישראל:  חנוך ופלוא, חצרון וכרמי.  ד בני, יואל--שמעיה בנו גוג בנו, שמעי בנו.  ה מיכה בנו ראיה בנו, בעל בנו.  ו בארה בנו--אשר הגלה, תילגת פלנאסר מלך אשור; הוא נשיא, לראובני.  ז ואחיו, למשפחותיו, בהתייחש, לתולדותם--הראש יעיאל, וזכריהו.  ח ובלע, בן-עזז, בן-שמע, בן-יואל; הוא יושב בערוער, ועד-נבו ובעל מעון.  ט ולמזרח, ישב עד-לבוא מדברה, למן-הנהר, פרת:  כי מקניהם רבו, בארץ גלעד.  י ובימי שאול, עשו מלחמה עם-ההגריאים, וייפלו, בידם; ויישבו, באוהליהם, על-כל-פני, מזרח לגלעד.  {ס}  יא ובני-גד לנגדם, ישבו בארץ הבשן--עד-סלכה.  יב יואל הראש, ושפם המשנה; ויעניי ושפט, בבשן.  יג ואחיהם לבית אבותיהם, מיכאל ומשולם ושבע ויוריי ויעכן וזיע ועבר--שבעה.  {ס}  יד אלה בני אביחיל, בן-חורי בן-ירוח בן-גלעד בן-מיכאל בן-ישישיי בן-יחדו--בן-בוז.  טו אחי בן-עבדיאל בן-גוני, ראש לבית אבותם.  טז ויישבו בגלעד בבשן, ובבנותיה, ובכל-מגרשי שרון, על-תוצאותם.  יז כולם, התייחשו, בימי, יותם מלך-יהודה--ובימי, ירובעם מלך-ישראל.  {פ}

יח בני-ראובן וגדי וחצי שבט-מנשה, מן-בני-חיל, אנשים נושאי מגן וחרב ודורכי קשת, ולמודי מלחמה--ארבעים וארבעה אלף ושבע-מאות ושישים, יוצאי צבא.  יט ויעשו מלחמה, עם-ההגריאים, ויטור ונפיש, ונודב.  כ וייעזרו עליהם--ויינתנו בידם ההגריאים, וכול שעימהם:  כי לאלוהים זעקו, במלחמה, ונעתור להם, כי-בטחו בו.  כא וישבו מקניהם, גמליהם חמישים אלף וצאן מאתיים וחמישים אלף, וחמורים, אלפיים; ונפש אדם, מאה אלף.  כב כי-חללים רבים נפלו, כי מהאלוהים המלחמה; ויישבו תחתיהם, עד-הגולה.  {פ}

כג ובני, חצי שבט מנשה, ישבו, בארץ; מבשן עד-בעל חרמון, ושניר והר-חרמון--המה רבו.  כד ואלה, ראשי בית-אבותם:  ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודוויה ויחדיאל, אנשים גיבורי חיל--אנשי שמות, ראשים לבית אבותם.  כה וימעלו, באלוהי אבותיהם; ויזנו, אחרי אלוהי עמי-הארץ, אשר-השמיד אלוהים, מפניהם.  כו ויער אלוהי ישראל את-רוח פול מלך-אשור, ואת-רוח תילגת פלנסר מלך אשור, ויגלם לראובני ולגדי, ולחצי שבט מנשה; ויביאם לחלח וחבור והרא, ונהר גוזן, עד, היום הזה.  {פ}

כז בני, לוי:  גרשון, קהת ומררי.  כח ובני, קהת--עמרם יצהר, וחברון ועוזיאל.  {ס}  כט ובני עמרם, אהרון ומשה ומרים;  {ס}  ובני אהרון--נדב ואביהוא, אלעזר ואיתמר.  ל אלעזר הוליד את-פינחס, פינחס הוליד את-אבישוע.  לא ואבישוע הוליד את-בוקי, ובוקי הוליד את-עוזי.  לב ועוזי הוליד את-זרחיה, וזרחיה הוליד את-מריות.  לג מריות הוליד את-אמריה, ואמריה הוליד את-אחיטוב.  לד ואחיטוב הוליד את-צדוק, וצדוק הוליד את-אחימעץ.  לה ואחימעץ הוליד את-עזריה, ועזריה הוליד את-יוחנן.  לו ויוחנן, הוליד את-עזריה; הוא, אשר כיהן, בבית, אשר-בנה שלמה בירושלים.  לז ויולד עזריה, את-אמריה; ואמריה, הוליד את-אחיטוב.  לח ואחיטוב הוליד את-צדוק, וצדוק הוליד את-שלום.  לט ושלום הוליד את-חלקייה, וחלקייה הוליד את-עזריה.  מ ועזריה הוליד את-שריה, ושריה הוליד את-יהוצדק.  מא ויהוצדק הלך--בהגלות יהוה, את-יהודה וירושלים:  ביד, נבוכדנאצר.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?