תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים א פרק ד

א בני, יהודה:  פרץ חצרון וכרמי, וחור ושובל.  ב וראיה בן-שובל, הוליד את-יחת, ויחת הוליד, את-אחומיי ואת-להד; אלה, משפחות הצרעתי.  {ס}  ג ואלה אבי עיטם, יזרעאל וישמא וידבש; ושם אחותם, הצללפוני.  ד ופנואל אבי גדור, ועזר אבי חושה; אלה בני-חור בכור אפרתה, אבי בית לחם.  ה ולאשחור אבי תקוע, היו שתי נשים:  חלאה, ונערה.  ו ותלד לו נערה את-אחוזם ואת-חפר, ואת-תימני ואת-האחשתרי; אלה, בני נערה.  ז ובני, חלאה--צרת וצוחר, ואתנן.  ח וקוץ הוליד, את-ענוב ואת-הצובבה, ומשפחות אחרחל, בן-הרום.  ט ויהי יעבץ, נכבד מאחיו; ואימו, קראה שמו יעבץ לאמור, כי ילדתי, בעוצב.  י ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל לאמור, אם-ברך תברכני והרבית את-גבולי והייתה ידך עימי, ועשית מרעה, לבלתי עוצבי--ויבא אלוהים, את אשר-שאל.  {ס}  יא וכלוב אחי-שוחה, הוליד את-מחיר:  הוא, אבי אשתון.  יב ואשתון, הוליד את-בית רפא ואת-פסח, ואת-תחינה, אבי עיר נחש; אלה, אנשי רכה.  {ס}  יג ובני קנז, עותניאל ושריה; ובני עותניאל, חתת.  יד ומעונותיי, הוליד את-עופרה; ושריה, הוליד את-יואב אבי גיא חרשים--כי חרשים, היו.  {פ}

טו ובני כלב בן-יפונה, עירו אלה ונעם; ובני אלה, וקנז.  טז ובני, יהללאל--זיף וזיפה, תיריא ואשראל.  יז ובן-עזרה--יתר ומרד, ועפר וילון; ותהר את-מרים ואת-שמיי, ואת-ישבח אבי אשתמוע.  יח ואשתו היהודייה, ילדה את-ירד אבי גדור ואת-חבר אבי שוכו, ואת-יקותיאל, אבי זנוח; ואלה, בני בתיה בת-פרעה, אשר לקח, מרד.  {ס}  יט ובני, אשת הודייה--אחות נחם, אבי קעילה הגרמי; ואשתמוע, המעכתי.  כ ובני שימון--אמנון ורינה, בן-חנן ותילון; ובני ישעי, זוחת ובן-זוחת.  כא בני, שלה בן-יהודה--ער אבי לכה, ולעדה אבי מרשה; ומשפחות בית-עבודת הבוץ, לבית אשבע.  כב ויוקים ואנשי כוזבא, ויואש ושרף אשר-בעלו למואב--וישובי לחם; והדברים, עתיקים.  כג המה, היוצרים, ויושבי נטעים, וגדרה; עם-המלך במלאכתו, ישבו שם.  {ס}  כד בני, שמעון:  נמואל וימין, יריב זרח שאול.  כה שלום בנו מבשם בנו, משמע בנו.  כו ובני, משמע--חמואל בנו זכור בנו, שמעי בנו.  כז ולשמעי בנים שישה עשר, ובנות שש, ולאחיו, אין בנים רבים; וכול, משפחתם, לא הרבו, עד-בני יהודה.  {ס}  כח ויישבו בבאר-שבע ומולדה, וחצר שועל.  כט ובבלהה ובעצם, ובתולד.  ל ובבתואל ובחורמה, ובציקלג.  לא ובבית מרכבות ובחצר סוסים, ובבית בראי ובשעריים; אלה עריהם, עד-מלוך דויד.  לב וחצריהם עיטם ועין, רימון ותוכן ועשן; ערים, חמש.  לג וכל-חצריהם, אשר סביבות הערים האלה--עד-בעל;  {ס}  זאת, מושבותם, והתייחשם, להם.  לד ומשובב וימלך, ויושה בן-אמציה.  לה ויואל; ויהוא, בן-יושיביה, בן-שריה, בן-עשיאל.  לו ואליועיניי ויעקובה וישוחיה ועשיה ועדיאל, וישימיאל--ובניה.  לז וזיזא בן-שפעי בן-אלון בן-ידיה בן-שמרי, בן-שמעיה.  לח אלה הבאים בשמות, נשיאים במשפחותם; ובית, אבותיהם, פרצו, לרוב.  לט וילכו למבוא גדור, עד למזרח הגיא, לבקש מרעה, לצאנם.  מ וימצאו מרעה, שמן וטוב, והארץ רחבת ידיים, ושוקטת ושלווה:  כי מן-חם, היושבים שם לפנים.  מא ויבואו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקייהו מלך-יהודה, ויכו את-אוהליהם ואת-המעונים אשר נמצאו-שמה ויחרימום עד-היום הזה, ויישבו, תחתיהם:  כי-מרעה לצאנם, שם.  מב ומהם מן-בני שמעון, הלכו להר שעיר, אנשים, חמש מאות; ופלטיה ונעריה ורפיה ועוזיאל, בני ישעי--בראשם.  מג ויכו, את-שארית הפליטה לעמלק; ויישבו שם, עד היום הזה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?