תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מט

א ויקרא יעקוב, אל-בניו; ויאמר, היאספו ואגידה לכם, את אשר-יקרא אתכם, באחרית הימים.  ב היקבצו ושמעו, בני יעקוב; ושמעו, אל-ישראל אביכם.  ג ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני--יתר שאת, ויתר עז.  ד פחז כמים אל-תותר, כי עלית משכבי אביך; אז חיללת, יצועי עלה.  {פ}

ה שמעון ולוי, אחים--כלי חמס, מכרותיהם.  ו בסודם אל-תבוא נפשי, בקהלם אל-תיחד כבודי:  כי באפם הרגו איש, וברצונם עיקרו-שור.  ז ארור אפם כי עז, ועברתם כי קשתה; אחלקם ביעקוב, ואפיצם בישראל.  {פ}

ח יהודה, אתה יודוך אחיך--ידך, בעורף אויביך; ישתחוו לך, בני אביך.  ט גור אריה יהודה, מטרף בני עלית; כרע רבץ כאריה וכלביא, מי יקימנו.  י לא-יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו, עד כי-יבוא שילה, ולו ייקהת עמים.  יא אוסרי לגפן עירו, ולשורקה בני אתונו; כיבס ביין לבושו, ובדם-ענבים סותו.  יב חכלילי עיניים, מיין; ולבן-שיניים, מחלב.  {פ}

יג זבולון, לחוף ימים ישכון; והוא לחוף אונייות, וירכתו על-צידון.  {פ}

יד יששכר, חמור גרם--רובץ, בין המשפתיים.  טו וירא מנוחה כי טוב, ואת-הארץ כי נעמה; ויט שכמו לסבול, ויהי למס-עובד.  {ס}

טז דן, ידין עמו--כאחד, שבטי ישראל.  יז יהי-דן נחש עלי-דרך, שפיפון עלי-אורח--הנושך, עיקבי-סוס, וייפול רוכבו, אחור.  יח לישועתך, קיוויתי יהוה.  {ס}

יט גד, גדוד יגודנו; והוא, יגוד עקב.  {ס}

כ מאשר, שמנה לחמו; והוא ייתן, מעדני-מלך.  {ס}

כא נפתלי, איילה שלוחה--הנותן, אמרי-שפר.  {ס}

כב בן פורת יוסף, בן פורת עלי-עין; בנות, צעדה עלי-שור.  כג וימררוהו, ורובו; וישטמוהו, בעלי חיצים.  כד ותשב באיתן קשתו, ויפוזו זרועי ידיו; מידי אביר יעקוב, משם רועה אבן ישראל.  כה מאל אביך ויעזרך, ואת שדיי ויברכך, ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת; ברכות שדיים, ורחם.  כו ברכות אביך, גברו על-ברכות הוריי, עד-תאוות, גבעות עולם; תהיינה לראש יוסף, ולקודקוד נזיר אחיו.  {פ}

כז בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד; ולערב, יחלק שלל.  כח כל-אלה שבטי ישראל, שנים עשר; וזאת אשר-דיבר להם אביהם, ויברך אותם--איש אשר כברכתו, בירך אותם.  כט ויצו אותם, ויאמר אליהם אני נאסף אל-עמי--קברו אותי, אל-אבותיי:  אל-המערה--אשר בשדה, עפרון החיתי.  ל במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על-פני-ממרא--בארץ כנען:  אשר קנה אברהם את-השדה, מאת עפרון החיתי--לאחוזת-קבר.  לא שמה קברו את-אברהם, ואת שרה אשתו, שמה קברו את-יצחק, ואת רבקה אשתו; ושמה קברתי, את-לאה.  לב מקנה השדה והמערה אשר-בו, מאת בני-חת.  לג ויכל יעקוב לצוות את-בניו, ויאסוף רגליו אל-המיטה; ויגווע, וייאסף אל-עמיו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


יש לך שאלה או הערה?