תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק מ

א ויהי, אחר הדברים האלה, חטאו משקה מלך-מצריים, והאופה--לאדוניהם, למלך מצריים.  ב ויקצוף פרעה, על שני סריסיו--על שר המשקים, ועל שר האופים.  ג וייתן אותם במשמר, בית שר הטבחים--אל-בית הסוהר:  מקום, אשר יוסף אסור שם.  ד ויפקוד שר הטבחים את-יוסף, איתם--וישרת אותם; ויהיו ימים, במשמר.  ה ויחלמו חלום שניהם איש חלומו, בלילה אחד--איש, כפתרון חלומו:  המשקה והאופה, אשר למלך מצריים, אשר אסורים, בבית הסוהר.  ו ויבוא אליהם יוסף, בבוקר; וירא אותם, והנם זועפים.  ז וישאל את-סריסי פרעה, אשר איתו במשמר בית אדוניו--לאמור:  מדוע פניכם רעים, היום.  ח ויאמרו אליו--חלום חלמנו, ופותר אין אותו; ויאמר אליהם יוסף, הלוא לאלוהים פתרונים--ספרו-נא, לי.  ט ויספר שר-המשקים את-חלומו, ליוסף; ויאמר לו--בחלומי, והנה-גפן לפניי.  י ובגפן, שלושה שריגים; והיא כפורחת עלתה ניצה, הבשילו אשכלותיה ענבים.  יא וכוס פרעה, בידי; ואקח את-הענבים, ואשחט אותם אל-כוס פרעה, ואתן את-הכוס, על-כף פרעה.  יב ויאמר לו יוסף, זה פתרונו:  שלושת, השריגים--שלושת ימים, הם.  יג בעוד שלושת ימים, יישא פרעה את-ראשך, והשיבך, על-כנך; ונתת כוס-פרעה, בידו, כמשפט הראשון, אשר היית משקהו.  יד כי אם-זכרתני איתך, כאשר ייטב לך, ועשית-נא עימדי, חסד; והזכרתני, אל-פרעה, והוצאתני, מן-הבית הזה.  טו כי-גונוב גונבתי, מארץ העברים; וגם-פה לא-עשיתי מאומה, כי-שמו אותי בבור.  טז וירא שר-האופים, כי טוב פתר; ויאמר, אל-יוסף, אף-אני בחלומי, והנה שלושה סלי חורי על-ראשי.  יז ובסל העליון, מכול מאכל פרעה--מעשה אופה; והעוף, אוכל אותם מן-הסל--מעל ראשי.  יח ויען יוסף ויאמר, זה פתרונו:  שלושת, הסלים--שלושת ימים, הם.  יט בעוד שלושת ימים, יישא פרעה את-ראשך מעליך, ותלה אותך, על-עץ; ואכל העוף את-בשרך, מעליך.  כ ויהי ביום השלישי, יום הולדת את-פרעה, ויעש משתה, לכל-עבדיו; ויישא את-ראש שר המשקים, ואת-ראש שר האופים--בתוך עבדיו.  כא וישב את-שר המשקים, על-משקהו; וייתן הכוס, על-כף פרעה.  כב ואת שר האופים, תלה:  כאשר פתר להם, יוסף.  כג ולא-זכר שר-המשקים את-יוסף, וישכחהו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


יש לך שאלה או הערה?