תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לט

א ויוסף, הורד מצריימה; ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים, איש מצרי, מיד הישמעאלים, אשר הורידוהו שמה.  ב ויהי יהוה את-יוסף, ויהי איש מצליח; ויהי, בבית אדוניו המצרי.  ג וירא אדוניו, כי יהוה איתו; וכול אשר-הוא עושה, יהוה מצליח בידו.  ד וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו; ויפקידהו, על-ביתו, וכל-יש-לו, נתן בידו.  ה ויהי מאז הפקיד אותו בביתו, ועל כל-אשר יש-לו, ויברך יהוה את-בית המצרי, בגלל יוסף; ויהי ברכת יהוה, בכל-אשר יש-לו--בבית, ובשדה.  ו ויעזוב כל-אשר-לו, ביד-יוסף, ולא-ידע איתו מאומה, כי אם-הלחם אשר-הוא אוכל; ויהי יוסף, יפה-תואר ויפה מראה.  ז ויהי, אחר הדברים האלה, ותישא אשת-אדוניו את-עיניה, אל-יוסף; ותאמר, שכבה עימי.  ח וימאן--ויאמר אל-אשת אדוניו, הן אדוני לא-ידע איתי מה-בבית; וכול אשר-יש-לו, נתן בידי.  ט איננו גדול בבית הזה, ממני, ולא-חשך ממני מאומה, כי אם-אותך באשר את-אשתו; ואיך אעשה הרעה הגדולה, הזאת, וחטאתי, לאלוהים.  י ויהי, כדברה אל-יוסף יום יום; ולא-שמע אליה לשכב אצלה, להיות עימה.  יא ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו; ואין איש מאנשי הבית, שם--בבית.  יב ותתפשהו בבגדו לאמור, שכבה עימי; ויעזוב בגדו בידה, וינס וייצא החוצה.  יג ויהי, כראותה, כי-עזב בגדו, בידה; וינס, החוצה.  יד ותקרא לאנשי ביתה, ותאמר להם לאמור, ראו הביא לנו איש עברי, לצחק בנו:  בא אליי לשכב עימי, ואקרא בקול גדול.  טו ויהי כשומעו, כי-הרימותי קולי ואקרא; ויעזוב בגדו אצלי, וינס וייצא החוצה.  טז ותנח בגדו, אצלה, עד-בוא אדוניו, אל-ביתו.  יז ותדבר אליו, כדברים האלה לאמור:  בא-אליי העבד העברי, אשר-הבאת לנו--לצחק בי.  יח ויהי, כהרימי קולי ואקרא; ויעזוב בגדו אצלי, וינס החוצה.  יט ויהי כשמוע אדוניו את-דברי אשתו, אשר דיברה אליו לאמור, כדברים האלה, עשה לי עבדך; וייחר, אפו.  כ וייקח אדוני יוסף אותו, וייתנהו אל-בית הסוהר--מקום, אשר-אסירי המלך אסורים; ויהי-שם, בבית הסוהר.  כא ויהי יהוה את-יוסף, ויט אליו חסד; וייתן חינו, בעיני שר בית-הסוהר.  כב וייתן שר בית-הסוהר, ביד-יוסף, את כל-האסירים, אשר בבית הסוהר; ואת כל-אשר עושים שם, הוא היה עושה.  כג אין שר בית-הסוהר, רואה את-כל-מאומה בידו, באשר יהוה, איתו; ואשר-הוא עושה, יהוה מצליח.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


יש לך שאלה או הערה?