תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לו

א ואלה תולדות עשיו, הוא אדום.  ב עשיו לקח את-נשיו, מבנות כנען:  את-עדה, בת-אילון החיתי, ואת-אוהליבמה בת-ענה, בת-צבעון החיווי.  ג ואת-בשמת בת-ישמעאל, אחות נביות.  ד ותלד עדה לעשיו, את-אליפז; ובשמת, ילדה את-רעואל.  ה ואוהליבמה, ילדה, את-יעוש ואת-יעלם, ואת-קורח; אלה בני עשיו, אשר יולדו-לו בארץ כנען.  ו וייקח עשיו את-נשיו ואת-בניו ואת-בנותיו, ואת-כל-נפשות ביתו, ואת-מקנהו ואת-כל-בהמתו ואת כל-קניינו, אשר רכש בארץ כנען; וילך אל-ארץ, מפני יעקוב אחיו.  ז כי-היה רכושם רב, משבת יחדיו; ולא יכלה ארץ מגוריהם, לשאת אותם--מפני, מקניהם.  ח ויישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום.  ט ואלה תולדות עשיו, אבי אדום, בהר, שעיר.  י אלה, שמות בני-עשיו:  אליפז, בן-עדה אשת עשיו, רעואל, בן-בשמת אשת עשיו.  יא ויהיו, בני אליפז--תימן אומר, צפו וגעתם וקנז.  יב ותמנע הייתה פילגש, לאליפז בן-עשיו, ותלד לאליפז, את-עמלק; אלה, בני עדה אשת עשיו.  יג ואלה בני רעואל, נחת וזרח שמה ומיזה; אלה היו, בני בשמת אשת עשיו.  יד ואלה היו, בני אוהליבמה בת-ענה בת-צבעון--אשת עשיו; ותלד לעשיו, את-יעוש ואת-יעלם ואת-קורח.  טו אלה, אלופי בני-עשיו:  בני אליפז, בכור עשיו--אלוף תימן אלוף אומר, אלוף צפו אלוף קנז.  טז אלוף-קורח אלוף געתם, אלוף עמלק; אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה.  יז ואלה, בני רעואל בן-עשיו--אלוף נחת אלוף זרח, אלוף שמה אלוף מיזה; אלה אלופי רעואל, בארץ אדום--אלה, בני בשמת אשת עשיו.  יח ואלה, בני אוהליבמה אשת עשיו--אלוף יעוש אלוף יעלם, אלוף קורח; אלה אלופי אוהליבמה, בת-ענה--אשת עשיו.  יט אלה בני-עשיו ואלה אלופיהם, הוא אדום.  {ס}

כ אלה בני-שעיר החורי, יושבי הארץ:  לוטן ושובל, וצבעון וענה.  כא ודישון ואצר, ודישן; אלה אלופי החורי בני שעיר, בארץ אדום.  כב ויהיו בני-לוטן, חורי והימם; ואחות לוטן, תמנע.  כג ואלה בני שובל, עלוון ומנחת ועיבל, שפו, ואונם.  כד ואלה בני-צבעון, ואיה וענה; הוא ענה, אשר מצא את-הימים במדבר, ברעותו את-החמורים, לצבעון אביו.  כה ואלה בני-ענה, דישון; ואוהליבמה, בת-ענה.  כו ואלה, בני דישן--חמדן ואשבן, ויתרן וכרן.  כז אלה, בני-אצר--בלהן וזעוון, ועקן.  כח אלה בני-דישן, עוץ וארן.  כט אלה, אלופי החורי:  אלוף לוטן אלוף שובל, אלוף צבעון אלוף ענה.  ל אלוף דישון אלוף אצר, אלוף דישן; אלה אלופי החורי לאלופיהם, בארץ שעיר.  {פ}

לא ואלה, המלכים, אשר מלכו, בארץ אדום--לפני מלוך-מלך, לבני ישראל.  לב וימלוך באדום, בלע בן-בעור; ושם עירו, דנהבה.  לג וימת, בלע; וימלוך תחתיו, יובב בן-זרח מבוצרה.  לד וימת, יובב; וימלוך תחתיו, חושם מארץ התימני.  לה וימת, חושם; וימלוך תחתיו הדד בן-בדד, המכה את-מדיין בשדה מואב, ושם עירו, עווית.  לו וימת, הדד; וימלוך תחתיו, שמלה ממשרקה.  לז וימת, שמלה; וימלוך תחתיו, שאול מרחובות הנהר.  לח וימת, שאול; וימלוך תחתיו, בעל חנן בן-עכבור.  לט וימת, בעל חנן בן-עכבור, וימלוך תחתיו הדר, ושם עירו פעו; ושם אשתו מהיטבאל בת-מטרד, בת מי זהב.  מ ואלה שמות אלופי עשיו, למשפחותם, למקומותם, בשמותם:  אלוף תמנע אלוף עלווה, אלוף יתת.  מא אלוף אוהליבמה אלוף אלה, אלוף פינון.  מב אלוף קנז אלוף תימן, אלוף מבצר.  מג אלוף מגדיאל, אלוף עירם; אלה אלופי אדום, למושבותם בארץ אחוזתם--הוא עשיו, אבי אדום.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


יש לך שאלה או הערה?