תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לה

א ויאמר אלוהים אל-יעקוב, קום עלה בית-אל ושב-שם; ועשה-שם מזבח--לאל הנראה אליך, בבורחך מפני עשיו אחיך.  ב ויאמר יעקוב אל-ביתו, ואל כל-אשר עימו:  הסירו את-אלוהי הנכר, אשר בתוככם, והיטהרו, והחליפו שמלותיכם.  ג ונקומה ונעלה, בית-אל; ואעשה-שם מזבח, לאל העונה אותי ביום צרתי, ויהי עימדי, בדרך אשר הלכתי.  ד וייתנו אל-יעקוב, את כל-אלוהי הנכר אשר בידם, ואת-הנזמים, אשר באוזניהם; ויטמון אותם יעקוב, תחת האלה אשר עם-שכם.  ה וייסעו; ויהי חיתת אלוהים, על-הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו, אחרי בני יעקוב.  ו ויבוא יעקוב לוזה, אשר בארץ כנען--היא, בית-אל:  הוא, וכל-העם אשר-עימו.  ז וייבן שם, מזבח, ויקרא למקום, אל בית-אל:  כי שם, נגלו אליו האלוהים, בבורחו, מפני אחיו.  ח ותמת דבורה מינקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית-אל תחת האלון; ויקרא שמו, אלון בכות.  {פ}

ט ויירא אלוהים אל-יעקוב עוד, בבואו מפדן ארם; ויברך, אותו.  י ויאמר-לו אלוהים, שמך יעקוב:  לא-ייקרא שמך עוד יעקוב, כי אם-ישראל יהיה שמך, ויקרא את-שמו, ישראל.  יא ויאמר לו אלוהים אני אל שדיי, פרה ורבה--גוי וקהל גויים, יהיה ממך; ומלכים, מחלציך ייצאו.  יב ואת-הארץ, אשר נתתי לאברהם וליצחק--לך אתננה; ולזרעך אחריך, אתן את-הארץ.  יג ויעל מעליו, אלוהים, במקום, אשר-דיבר איתו.  יד ויצב יעקוב מצבה, במקום אשר-דיבר איתו--מצבת אבן; ויסך עליה נסך, וייצוק עליה שמן.  טו ויקרא יעקוב את-שם המקום, אשר דיבר איתו שם אלוהים--בית-אל.  טז ויסעו מבית אל, ויהי-עוד כברת-הארץ לבוא אפרתה; ותלד רחל, ותקש בלדתה.  יז ויהי בהקשותה, בלדתה; ותאמר לה המיילדת אל-תיראי, כי-גם-זה לך בן.  יח ויהי בצאת נפשה, כי מתה, ותקרא שמו, בן-אוני; ואביו, קרא-לו בנימין.  יט ותמת, רחל; ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם.  כ ויצב יעקוב מצבה, על-קבורתה--היא מצבת קבורת-רחל, עד-היום.  כא וייסע, ישראל; ויט אוהלו, מהלאה למגדל-עדר.  כב ויהי, בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את-בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל;  {פ}

ויהיו בני-יעקוב, שנים עשר.  כג בני לאה, בכור יעקוב ראובן; ושמעון ולוי ויהודה, ויששכר וזבולון.  כד בני רחל, יוסף ובנימין.  כה ובני בלהה שפחת רחל, דן ונפתלי.  כו ובני זלפה שפחת לאה, גד ואשר; אלה בני יעקוב, אשר יולד-לו בפדן ארם.  כז ויבוא יעקוב אל-יצחק אביו, ממרא קרית הארבע--היא חברון, אשר-גר-שם אברהם ויצחק.  כח ויהיו, ימי יצחק--מאת שנה, ושמונים שנה.  כט ויגווע יצחק וימת וייאסף אל-עמיו, זקן ושבע ימים; ויקברו אותו, עשיו ויעקוב בניו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


יש לך שאלה או הערה?