תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק לג

א ויישא יעקוב עיניו, וירא והנה עשיו בא, ועימו, ארבע מאות איש; ויחץ את-הילדים, על-לאה ועל-רחל, ועל, שתי השפחות.  ב וישם את-השפחות ואת-ילדיהן, ראשונה; ואת-לאה וילדיה אחרונים, ואת-רחל ואת-יוסף אחרונים.  ג והוא, עבר לפניהם; וישתחו ארצה שבע פעמים, עד-גשתו עד-אחיו.  ד וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו, וייפול על-צוואריו ויישקהו; ויבכו.  ה ויישא את-עיניו, וירא את-הנשים ואת-הילדים, ויאמר, מי-אלה לך; ויאמר--הילדים, אשר-חנן אלוהים את-עבדך.  ו ותיגשנה השפחות הנה וילדיהן, ותשתחווינה.  ז ותיגש גם-לאה וילדיה, וישתחוו; ואחר, ניגש יוסף ורחל--וישתחוו.  ח ויאמר, מי לך כל-המחנה הזה אשר פגשתי; ויאמר, למצוא-חן בעיני אדוני.  ט ויאמר עשיו, יש-לי רב; אחי, יהי לך אשר-לך.  י ויאמר יעקוב, אל-נא אם-נא מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי, מידי:  כי על-כן ראיתי פניך, כראות פני אלוהים--ותרצני.  יא קח-נא את-ברכתי אשר הובאת לך, כי-חנני אלוהים וכי יש-לי-כול; ויפצר-בו, וייקח.  יב ויאמר, נסעה ונלכה; ואלכה, לנגדך.  יג ויאמר אליו, אדוני יודע כי-הילדים רכים, והצאן והבקר, עלות עליי; ודפקום יום אחד, ומתו כל-הצאן.  יד יעבור-נא אדוני, לפני עבדו; ואני אתנהלה לאיטי, לרגל המלאכה אשר-לפניי ולרגל הילדים, עד אשר-אבוא אל-אדוני, שעירה.  טו ויאמר עשיו--אציגה-נא עימך, מן-העם אשר איתי; ויאמר למה זה, אמצא-חן בעיני אדוני.  טז וישב ביום ההוא עשיו לדרכו, שעירה.  יז ויעקוב נסע סוכותה, וייבן לו בית; ולמקנהו עשה סוכות, על-כן קרא שם-המקום סוכות.  {ס}

יח ויבוא יעקוב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבואו, מפדן ארם; וייחן, את-פני העיר.  יט וייקן את-חלקת השדה, אשר נטה-שם אוהלו, מיד בני-חמור, אבי שכם--במאה, קשיטה.  כ ויצב-שם, מזבח; ויקרא-לו--אל, אלוהי ישראל.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


יש לך שאלה או הערה?