תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק טו

א אחר הדברים האלה, היה דבר-יהוה אל-אברם, במחזה, לאמור:  אל-תירא אברם, אנוכי מגן לך--שכרך, הרבה מאוד.  ב ויאמר אברם, אדוניי יהוה מה-תיתן-לי, ואנוכי, הולך ערירי; ובן-משק ביתי, הוא דמשק אליעזר.  ג ויאמר אברם--הן לי, לא נתת זרע; והנה בן-ביתי, יורש אותי.  ד והנה דבר-יהוה אליו לאמור, לא יירשך זה:  כי-אם אשר ייצא ממעיך, הוא יירשך.  ה ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט-נא השמיימה וספור הכוכבים--אם-תוכל, לספור אותם; ויאמר לו, כה יהיה זרעך.  ו והאמין, ביהוה; ויחשבהא לו, צדקה.  ז ויאמר, אליו:  אני יהוה, אשר הוצאתיך מאור כשדים--לתת לך את-הארץ הזאת, לרשתה.  ח ויאמר:  אדוניי יהוה, במה אדע כי אירשנה.  ט ויאמר אליו, קחה לי עגלה משולשת, ועז משולשת, ואיל משולש; ותור, וגוזל.  י וייקח-לו את-כל-אלה, ויבתר אותם בתווך, וייתן איש-בתרו, לקראת ריעהו; ואת-הציפור, לא בתר.  יא ויירד העיט, על-הפגרים; וישב אותם, אברם.  יב ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על-אברם; והנה אימה חשיכה גדולה, נופלת עליו.  יג ויאמר לאברם, ידוע תדע כי-גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם--ארבע מאות, שנה.  יד וגם את-הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי; ואחרי-כן ייצאו, ברכוש גדול.  טו ואתה תבוא אל-אבותיך, בשלום:  תיקבר, בשיבה טובה.  טז ודור רביעי, ישובו הנה:  כי לא-שלם עוון האמורי, עד-הנה.  יז ויהי השמש באה, ועלטה היה; והנה תנור עשן, ולפיד אש, אשר עבר, בין הגזרים האלה.  יח ביום ההוא, כרת יהוה את-אברם--ברית לאמור:  לזרעך, נתתי את-הארץ הזאת, מנהר מצריים, עד-הנהר הגדול נהר-פרת.  יט את-הקיני, ואת-הקניזי, ואת, הקדמוני.  כ ואת-החיתי ואת-הפריזי, ואת-הרפאים.  כא ואת-האמורי, ואת-הכנעני, ואת-הגרגשי, ואת-היבוסי.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


יש לך שאלה או הערה?