תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק י

א ואלה תולדות בני-נוח, שם חם ויפת; וייוולדו להם בנים, אחר המבול.  ב בני יפת--גומר ומגוג, ומדיי ויוון ותובל; ומשך, ותירס.  ג ובני, גומר--אשכנז וריפת, ותוגרמה.  ד ובני יוון, אלישה ותרשיש, כיתים, ודודנים.  ה מאלה נפרדו איי הגויים, בארצותם, איש, ללשונו--למשפחותם, בגוייהם.  ו ובני, חם--כוש ומצריים, ופוט וכנען.  ז ובני כוש--סבא וחווילה, וסבתה ורעמה וסבתכא; ובני רעמה, שבא ודדן.  ח וכוש, ילד את-נמרוד; הוא החל, להיות גיבור בארץ.  ט הוא-היה גיבור-ציד, לפני יהוה; על-כן, ייאמר, כנמרוד גיבור ציד, לפני יהוה.  י ותהי ראשית ממלכתו בבל, וארך ואכד וכלנה, בארץ, שנער.  יא מן-הארץ ההיא, יצא אשור; וייבן, את-נינווה, ואת-רחובות עיר, ואת-כלח.  יב ואת-רסן, בין נינווה ובין כלח--היא, העיר הגדולה.  יג ומצריים ילד את-לודים ואת-ענמים, ואת-להבים--ואת-נפתוחים.  יד ואת-פתרוסים ואת-כסלוחים, אשר יצאו משם פלשתים--ואת-כפתורים.  {ס}

טו וכנען, ילד את-צידון בכורו--ואת-חת.  טז ואת-היבוסי, ואת-האמורי, ואת, הגרגשי.  יז ואת-החיווי ואת-הערקי, ואת-הסיני.  יח ואת-הארוודי ואת-הצמרי, ואת-החמתי; ואחר נפוצו, משפחות הכנעני.  יט ויהי גבול הכנעני, מצידון--בואכה גררה, עד-עזה:  בואכה סדומה ועמורה, ואדמה וצבויים--עד-לשע.  כ אלה בני-חם, למשפחותם ללשונותם, בארצותם, בגוייהם.  {ס}

כא ולשם יולד, גם-הוא:  אבי, כל-בני-עבר--אחי, יפת הגדול.  כב בני שם, עילם ואשור, וארפכשד, ולוד וארם.  כג ובני, ארם--עוץ וחול, וגתר ומש.  כד וארפכשד, ילד את-שלח; ושלח, ילד את-עבר.  כה ולעבר יולד, שני בנים:  שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו, יוקטן.  כו ויוקטן ילד, את-אלמודד ואת-שלף, ואת-חצרמוות, ואת-ירח.  כז ואת-הדורם ואת-אוזל, ואת-דקלה.  כח ואת-עובל ואת-אבימאל, ואת-שבא.  כט ואת-אופיר ואת-חווילה, ואת-יובב; כל-אלה, בני יוקטן.  ל ויהי מושבם, ממשא, בואכה ספרה, הר הקדם.  לא אלה בני-שם, למשפחותם ללשונותם, בארצותם, לגוייהם.  לב אלה משפחות בני-נוח לתולדותם, בגוייהם; ומאלה נפרדו הגויים, בארץ--אחר המבול.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


יש לך שאלה או הערה?