תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק ט

א ויברך אלוהים, את-נוח ואת-בניו; ויאמר להם פרו ורבו, ומלאו את-הארץ.  ב ומוראכם וחיתכם, יהיה, על כל-חית הארץ, ועל כל-עוף השמיים; בכול אשר תרמוש האדמה ובכל-דגי הים, בידכם ניתנו.  ג כל-רמש אשר הוא-חי, לכם יהיה לאוכלה:  כירק עשב, נתתי לכם את-כול.  ד אך-בשר, בנפשו דמו לא תאכלו.  ה ואך את-דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל-חיה אדרשנו; ומיד האדם, מיד איש אחיו--אדרוש, את-נפש האדם.  ו שופך דם האדם, באדם דמו יישפך:  כי בצלם אלוהים, עשה את-האדם.  ז ואתם, פרו ורבו; שרצו בארץ, ורבו-בה.  {ס}

ח ויאמר אלוהים אל-נוח, ואל-בניו איתו לאמור.  ט ואני, הנני מקים את-בריתי איתכם, ואת-זרעכם, אחריכם.  י ואת כל-נפש החיה אשר איתכם, בעוף בבהמה ובכל-חית הארץ איתכם; מכול יוצאי התיבה, לכול חית הארץ.  יא והקימותי את-בריתי איתכם, ולא-ייכרת כל-בשר עוד ממי המבול; ולא-יהיה עוד מבול, לשחת הארץ.  יב ויאמר אלוהים, זאת אות-הברית אשר-אני נותן ביני וביניכם, ובין כל-נפש חיה, אשר איתכם--לדורות, עולם.  יג את-קשתי, נתתי בענן; והייתה לאות ברית, ביני ובין הארץ.  יד והיה, בענני ענן על-הארץ, ונראתה הקשת, בענן.  טו וזכרתי את-בריתי, אשר ביני וביניכם, ובין כל-נפש חיה, בכל-בשר; ולא-יהיה עוד המים למבול, לשחת כל-בשר.  טז והייתה הקשת, בענן; וראיתיה, לזכור ברית עולם, בין אלוהים, ובין כל-נפש חיה בכל-בשר אשר על-הארץ.  יז ויאמר אלוהים, אל-נוח:  זאת אות-הברית, אשר הקימותי, ביני, ובין כל-בשר אשר על-הארץ.  {פ}

יח ויהיו בני-נוח, היוצאים מן-התיבה--שם, וחם ויפת; וחם, הוא אבי כנען.  יט שלושה אלה, בני-נוח; ומאלה, נפצה כל-הארץ.  כ ויחל נוח, איש האדמה; וייטע, כרם.  כא ויישת מן-היין, וישכר; ויתגל, בתוך אוהלו.  כב וירא, חם אבי כנען, את, ערוות אביו; ויגד לשני-אחיו, בחוץ.  כג וייקח שם ויפת את-השמלה, וישימו על-שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויכסו את ערוות אביהם; ופניהם, אחורנית, וערוות אביהם, לא ראו.  כד וייקץ נוח, מיינו; ויידע, את אשר-עשה לו בנו הקטן.  כה ויאמר, ארור כנען:  עבד עבדים, יהיה לאחיו.  כו ויאמר, ברוך יהוה אלוהי שם; ויהי כנען, עבד למו.  כז יפת אלוהים ליפת, וישכון באוהלי-שם; ויהי כנען, עבד למו.  כח ויחי-נוח, אחר המבול, שלוש מאות שנה, וחמישים שנה.  כט ויהיו, כל-ימי-נוח, תשע מאות שנה, וחמישים שנה; וימות.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


יש לך שאלה או הערה?