תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק ה

א זה ספר, תולדות אדם:  ביום, ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים, עשה אותו.  ב זכר ונקבה, בראם; ויברך אותם, ויקרא את-שמם אדם, ביום, היבראם.  ג ויחי אדם, שלושים ומאת שנה, ויולד בדמותו, כצלמו; ויקרא את-שמו, שת.  ד ויהיו ימי-אדם, אחרי הולידו את-שת, שמונה מאות, שנה; ויולד בנים, ובנות.  ה ויהיו כל-ימי אדם, אשר-חי, תשע מאות שנה, ושלושים שנה; וימות.  {ס}

ו ויחי-שת, חמש שנים ומאת שנה; ויולד, את-אנוש.  ז ויחי-שת, אחרי הולידו את-אנוש, שבע שנים, ושמונה מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  ח ויהיו, כל-ימי-שת, שתים עשרה שנה, ותשע מאות שנה; וימות.  {ס}

ט ויחי אנוש, תשעים שנה; ויולד, את-קינן.  י ויחי אנוש, אחרי הולידו את-קינן, חמש עשרה שנה, ושמונה מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  יא ויהיו, כל-ימי אנוש, חמש שנים, ותשע מאות שנה; וימות.  {ס}

יב ויחי קינן, שבעים שנה; ויולד, את-מהללאל.  יג ויחי קינן, אחרי הולידו את-מהללאל, ארבעים שנה, ושמונה מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  יד ויהיו, כל-ימי קינן, עשר שנים, ותשע מאות שנה; וימות.  {ס}

טו ויחי מהללאל, חמש שנים ושישים שנה; ויולד, את-ירד.  טז ויחי מהללאל, אחרי הולידו את-ירד, שלושים שנה, ושמונה מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  יז ויהיו, כל-ימי מהללאל, חמש ותשעים שנה, ושמונה מאות שנה; וימות.  {ס}

יח ויחי-ירד, שתיים ושישים שנה ומאת שנה; ויולד, את-חנוך.  יט ויחי-ירד, אחרי הולידו את-חנוך, שמונה מאות, שנה; ויולד בנים, ובנות.  כ ויהיו, כל-ימי-ירד, שתיים ושישים שנה, ותשע מאות שנה; וימות.  {ס}

כא ויחי חנוך, חמש ושישים שנה; ויולד, את-מתושלח.  כב ויתהלך חנוך את-האלוהים, אחרי הולידו את-מתושלח, שלוש מאות, שנה; ויולד בנים, ובנות.  כג ויהי, כל-ימי חנוך, חמש ושישים שנה, ושלוש מאות שנה.  כד ויתהלך חנוך, את-האלוהים; ואיננו, כי-לקח אותו אלוהים.  {ס}

כה ויחי מתושלח, שבע ושמונים שנה ומאת שנה; ויולד, את-למך.  כו ויחי מתושלח, אחרי הולידו את-למך, שתיים ושמונים שנה, ושבע מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  כז ויהיו, כל-ימי מתושלח, תשע ושישים שנה, ותשע מאות שנה; וימות.  {ס}

כח ויחי-למך, שתיים ושמונים שנה ומאת שנה; ויולד, בן.  כט ויקרא את-שמו נוח, לאמור:  זה ינחמנו ממעשנו, ומעיצבון ידינו, מן-האדמה, אשר איררה יהוה.  ל ויחי-למך, אחרי הולידו את-נוח, חמש ותשעים שנה, וחמש מאות שנה; ויולד בנים, ובנות.  לא ויהי, כל-ימי-למך, שבע ושבעים שנה, ושבע מאות שנה; וימות.  {ס}

לב ויהי-נוח, בן-חמש מאות שנה; ויולד נוח, את-שם את-חם ואת-יפת.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


יש לך שאלה או הערה?