תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק ב

א ויכולו השמיים והארץ, וכל-צבאם.  ב ויכל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה; וישבות ביום השביעי, מכל-מלאכתו אשר עשה.  ג ויברך אלוהים את-יום השביעי, ויקדש אותו:  כי בו שבת מכל-מלאכתו, אשר-ברא אלוהים לעשות.  {פ}

ד אלה תולדות השמיים והארץ, בהיבראם:  ביום, עשות יהוה אלוהים--ארץ ושמיים.  ה וכול שיח השדה, טרם יהיה בארץ, וכל-עשב השדה, טרם יצמח:  כי לא המטיר יהוה אלוהים, על-הארץ, ואדם אין, לעבוד את-האדמה.  ו ואד, יעלה מן-הארץ, והשקה, את-כל-פני האדמה.  ז וייצר יהוה אלוהים את-האדם, עפר מן-האדמה, וייפח באפיו, נשמת חיים; ויהי האדם, לנפש חיה.  ח וייטע יהוה אלוהים, גן-בעדן--מקדם; וישם שם, את-האדם אשר יצר.  ט ויצמח יהוה אלוהים, מן-האדמה, כל-עץ נחמד למראה, וטוב למאכל--ועץ החיים, בתוך הגן, ועץ, הדעת טוב ורע.  י ונהר יוצא מעדן, להשקות את-הגן; ומשם, ייפרד, והיה, לארבעה ראשים.  יא שם האחד, פישון--הוא הסובב, את כל-ארץ החווילה, אשר-שם, הזהב.  יב וזהב הארץ ההיא, טוב; שם הבדולח, ואבן השוהם.  יג ושם-הנהר השני, גיחון--הוא הסובב, את כל-ארץ כוש.  יד ושם הנהר השלישי חידקל, הוא ההולך קדמת אשור; והנהר הרביעי, הוא פרת.  טו וייקח יהוה אלוהים, את-האדם; ויניחהו בגן-עדן, לעובדה ולשומרה.  טז ויצו יהוה אלוהים, על-האדם לאמור:  מכול עץ-הגן, אכול תאכל.  יז ומעץ, הדעת טוב ורע--לא תאכל, ממנו:  כי, ביום אכולך ממנו--מות תמות.  יח ויאמר יהוה אלוהים, לא-טוב היות האדם לבדו; אעשה-לו עזר, כנגדו.  יט וייצר יהוה אלוהים מן-האדמה, כל-חית השדה ואת כל-עוף השמיים, ויבא אל-האדם, לראות מה-יקרא-לו; וכול אשר יקרא-לו האדם נפש חיה, הוא שמו.  כ ויקרא האדם שמות, לכל-הבהמה ולעוף השמיים, ולכול, חית השדה; ולאדם, לא-מצא עזר כנגדו.  כא ויפל יהוה אלוהים תרדמה על-האדם, ויישן; וייקח, אחת מצלעותיו, ויסגור בשר, תחתנה.  כב וייבן יהוה אלוהים את-הצלע אשר-לקח מן-האדם, לאישה; ויביאהא, אל-האדם.  כג ויאמר, האדם, זאת הפעם עצם מעצמיי, ובשר מבשרי; לזאת ייקרא אישה, כי מאיש לוקחה-זאת.  כד על-כן, יעזוב-איש, את-אביו, ואת-אימו; ודבק באשתו, והיו לבשר אחד.  כה ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו; ולא, יתבוששו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


יש לך שאלה או הערה?